ข้อมูล​ที่​มี​ประโยชน์เกี่ยวกับ Volvo On Call

รหัส PIN สำหรับ Volvo On Call*

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

รหัส PIN สำหรับ Volvo On Call*

ด้วย​เหตุผล​ด้าน​ความ​ปลอดภัย รหัส PIN จะ​ถูก​ใช้​เพื่อ​ระบุ​ว่า​บุคคล​นั้น​ได้รับ​อนุญาต​ให้​ใช้บริการ Volvo On Call ใน​รถยนต์​บางรุ่น

รหัส PIN สี่​หลัก​ที่​ส่ง​ให้แก่​เจ้าของ​รถ​เมื่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​เปิด​ใช้​งาน​การ​เป็น​สมาชิก จะ​ใช้​เพื่อ​ความ​ปลอดภัย​ใน​การ​ระบุ​บุคคล​ที่​ได้รับ​อนุญาต​ใน​การ​ใช้บริการ Volvo On Call บางอย่าง เช่น การ​ปลด​ล็อค​รถผ่าน Volvo On Call ศูนย์บริการไม่​มี​ในตลาด Volvo On Call ประเภท B หรือ​การ​สร้าง​บัญชี​ผู้ใช้​สำหรับแอพ Volvo On Call เป็นต้น

ลืม​หรือ​ต้องการ​เปลี่ยนรหัส PIN

ถ้า​ท่าน​ลืมรหัส PIN หรือ​จำเป็นต้อง​เปลี่ยนรหัส (เช่น เมื่อ​ซื้อ​รถ​มือ​สอง​ที่มี Volvo On Call) กรุณาติดต่อ

  • ตัวแทน​จำหน่าย หรือ
  • ศูนย์บริการ Volvo On Call ไม่​มี​ในตลาด Volvo On Call ประเภท B โดย​ใช้ปุ่ม ON CALL แอพ Volvo On Call หรือ​โทร​โดย​ใช้​โทรศัพท์ทั่วไป

รหัส​ใหม่​จะ​ถูก​ส่ง​ให้แก่​เจ้าของรถ

มี​การ​ป้อนรหัส PIN ที่​ไม่​ถูกต้อง​สำหรับ​แอพ​ฯ หลายครั้ง

ถ้า​ป้อนรหัส PIN ที่​ไม่​ถูกต้อง​สิบ​ครั้ง​ติดต่อกัน บัญชี​นี้​จะ​ถูกล็อค ท่าน​จะต้อง​เลือกรหัส PIN รหัส​ใหม่​เพื่อให้​สามารถ​ใช้​แอพ​ได้​อีก​ครั้ง และ​จะต้อง​สร้าง​บัญชี​ผู้ใช้​แอพ​บัญชี​ใหม่​โดย​การ​ดำเนินการ​ตาม​ขั้นตอน​เดียวกัน​กับ​เมื่อ​สร้าง​บัญชี​ผู้ใช้​แอ​พขึ้น​ก่อน​หน้านี้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่