ข้อมูล​ที่​มี​ประโยชน์เกี่ยวกับ Volvo On Call

ตัวเลือก​เมนู​ที่มี Volvo On Call*

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

ตัวเลือก​เมนู​ที่มี Volvo On Call*

ภาพรวม​ของ​ตัวเลือก​ที่​สามารถ​เลือก​ได้​และ​การ​ตั้ง​ค่า​ใน​เมนู​ของระบบ Volvo On Call

กดปุ่ม MY CAR, กด MY CAR อีก​ครั้ง และ​ไป​ยัง​การ​ตั้ง​ค่า​และเมนู Volvo On Call:

  • SOS
  • On Call
  • Key lock: ตัดสินใจ​เมื่อ​ต้องสั่งงาน SOS และ ON CALL ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​นี้​หมายความ​ว่า จะ​สามารถ​สั่งงาน​ปุ่ม​ได้​เมื่อ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​อยู่​ในตำแหน่ง I หรือ II หรือ​เมื่อ​เครื่องยนต์​ทำงาน​อยู่เท่านั้น

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่