ศึกษาคู่มือของคุณ

V40
2016 Early

5 ผลลัพธ์

การ​ควบคุม​อุณหภูมิ​ใน​ห้องโดยสาร

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เมื่อ​สตาร์ต​รถ ระบบ​จะ​ใช้​อุณหภูมิ​ที่ตั้ง​ค่า​ไว้ล่าสุด

พัดลม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

พัด​ลม​ควร​จะ​ทำงาน​อยู่​ตลอดเวลา​เพื่อ​ไม่ให้​มี​ฝ้า​เกิดขึ้น​บน​กระจกประตู

การ​ปรับ​โดยอัตโนมัติ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ปรับ​โดย​อัตโนมัติ​สามารถ​ทำ​ได้ในระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ECC) เท่านั้น

อุณหภูมิ​ที่แท้จริง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

อุณหภูมิ​ที่​ท่าน​เลือก​ใน​ห้อง​โดยสาร​จะ​สอดคล้อง​กับ​ประสบการณ์​ทาง​กายภาพ โดย​อ้างอิง​ถึง​ปัจจัย​ต่างๆ เช่น อุณหภูมิบรรยากาศ​, ความเร็วลม​, ความชื้น และ​การ​รับ​แสงแดด เป็น​ต้น ทั้ง​จาก​ภายใน​และ​ภายนอก​ของ​รถ​ในขณะนั้นๆ

เซ็นเซอร์ - ระบบ​ควบคุม​สภาพอากาศ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​มี​เซ็นเซอร์​จำนวน​หนึ่ง​เพื่อ​ช่วย​ใน​การควบคุมอุณหภูมิภายในรถ