ศึกษาคู่มือของคุณ

V40
2017 Late

ฟิวส์

4 ผลลัพธ์

ฟิวส์ - ทั่วไป

การ​ทำงาน​และ​ส่วนประกอบ​เชิง​ไฟฟ้า​ต่างๆ จะ​ได้รับ​การ​ปกป้อง​โดย​ฟิวส์​จำนวน​หนึ่ง เพื่อ​ป้องกัน​ความ​เสียหาย​ของ​ระบบ​ไฟฟ้า​ใน​รถ​ของ​ท่าน​จาก​การ​ลัดวงจร​หรือ​กระแสไฟเกิน

ฟิวส์ - ใต้​ที่​นั่ง​ด้านหน้าด้านขวา

หน้าที่​อย่าง​หนึ่ง​ของ​ฟิวส์​ใต้​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​ด้านขวา​ก็​คือ การ​ป้องกัน​ระบบ​ข้อมูล​บันเทิง​และ​การ​ทำ​ความ​ร้อน​ที่นั่ง

ฟิวส์ - ใน​ห้องเครื่องยนต์

หน้าที่​อย่าง​หนึ่ง​ของ​ฟิวส์​ใน​ห้อง​เครื่องยนต์​ก็​คือ การ​ป้องกัน​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ของ​เครื่องยนต์​และเบรก

ฟิวส์ - ใต้​ลิ้นชัก​เก็บของ

ฟิวส์​ใต้​ลิ้นชัก​เก็บ​ของ​จะ​ป้องกัน​ฟังก์ชัน​ไฟ​แสง​สว่าง​ของ​ห้อง​โดยสาร​และ​ถุง​ลมนิรภัย