ศึกษาคู่มือของคุณ

V40
2017 Late

หลอดไฟ

15 ผลลัพธ์

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟ​กระจก​เสริมสวย

หลอดไฟ​ของ​กระจก​เสริม​สวย​จะ​ติดตั้ง​อยู่​ภายใน​กระจก​ครอบไฟ

หลอดไฟ - ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูล​จำเพาะ​จะ​ใช้​สำหรับ​หลอดไฟต่างๆ สำหรับ​การ​เปลี่ยนหลอดไฟ LED โปรด​ติดต่อศูนย์บริการ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ทั่วไป

คนขับ​สามารถ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​ของ​รถ​เอง​ได้​หลายดวง สำหรับ​การ​เปลี่ยนหลอดไฟ LED โปรด​ติดต่อศูนย์บริการ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟ​ตัด​หมอกด้านหลัง

หลอดไฟ​ของ​ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง​ติดตั้ง​อยู่​ใน​เบ้า​หลอดไฟ​บน​กันชน

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟ​เลี้ยวด้านหลัง​, ไฟ​เบรก และ​ไฟ​ถอยรถ

การ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​ของ​ไฟ​เลี้ยวด้านหลัง​, ไฟ​เบรก และ​ไฟ​ถอย​หลัง​สามารถ​ทำ​ได้​จาก​ภายใน​ห้อง​เก็บสัมภาระ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ตำแหน่ง​ของ​หลอดไฟด้านหลัง

ภาพรวม​จะ​แสดง​ตำแหน่ง​ของ​หลอดไฟ​ที่ด้านหลัง

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ฝา​ครอบ​ไฟสูง/ไฟต่ำ

ท่าน​สามารถ​เข้าถึง​หลอดไฟสูง/ไฟ​ต่ำ​ได้​โดย​การ​ปลด​ฝา​ครอบ​ขนาด​ใหญ่​ของ​ไฟ​หน้าออก

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟหน้า

การ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​หน้า​ทุก​ดวง​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ผ่าน​ทาง​ห้อง​เครื่องยนต์ โดย​ขั้น​แรก ให้​คลาย​ชุด​ไฟ​หน้า​และ​ถอด​ออก​ทั้งชุด

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลากลางวัน

หลอดไฟ​ของ​ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลา​กลางวัน​จะ​ติดตั้ง​อยู่​ภายใน​ฝา​ครอบ​กันชน

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟต่ำ

หลอดไฟ​ของ​ไฟ​ต่ำ​ติดตั้ง​อยู่​ภายใน​ฝา​ครอบ​ขนาด​ใหญ่​ของ​ไฟหน้า

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ตำแหน่ง​ของ​หลอดไฟด้านหน้า

ภาพรวม​จะ​แสดง​การ​วาง​ตำแหน่ง​ของ​หลอดไฟ​ที่​ด้านหน้า​ของ​รถ​ที่​มี​ไฟ​หน้า​ฮาโลเจน

ไฟหน้า - การ​ปรับ​รูปแบบ​ไฟหน้า

จะต้อง​ปรับ​รูปแบบ​การ​ส่อง​ไฟ​หน้า​ฮาโล​เจน​เพื่อ​ไม่​ทำ​ให้​คนขับรถ​ที่​สวน​มาตา​พร่า และ​สามารถ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​การจราจร​แบบ​ขับ​ด้านขวา​หรือ​แบบ​ขับ​ด้านซ้าย​ของ​ถนนได้

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟ​แสดงตำแหน่ง​, ด้านหน้า

เบ้า​หลอด​ของ​ไฟ​แสดง​ตำแหน่ง​อยู่​ที่​ด้านข้าง​ของ​ไฟหน้า

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟ​เลี้ยวด้านหน้า

หลอดไฟ​ของ​ไฟ​เลี้ยว​จะ​ติดตั้ง​อยู่​ภายใน​ฝา​ครอบ​ขนาด​เล็ก​ของ​ไฟหน้า

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟสูง

หลอดไฟ​ของ​ไฟ​สูง​ติดตั้ง​อยู่​ภายใน​ฝา​ครอบ​ขนาด​ใหญ่​ของ​ไฟหน้า