การ​บรรทุกสัมภาระ

การ​บรรทุกสัมภาระ - สัมภาระ​ที่ยาว

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เพื่อให้​สามารถ​บรรทุก​ของ​ใน​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​ได้​ง่าย​ขึ้น พนัก​พิง​ของ​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​จะ​สามารถ​พับ​ลงได้ นอกจากนั้น ยัง​สามารถ​พับ​พนัก​พิง​ของ​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า​ลง​เพื่อ​บรรทุก​สัมภาระ​ที่​มี​ขนาด​ยาว​มาก​ได้​อีกด้วย

การ​พับ​ที่​นั่งผู้โดยสาร

ดูที่ ที่นั่ง​, ด้านหน้า

การ​ลด​ระดับ​พนัก​พิง​เบาะ​นั่งด้านหลัง

ดูที่ ที่นั่ง​, ด้านหลัง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่