BLIS

BLIS

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

BLIS (Blind Spot Information System) เป็น​ฟังก์ชัน​ที่​ออกแบบ​มา​เพื่อ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ใน​ระหว่าง​การ​ขับ​ขี่​ใน​การ​จาร​จร​ที่​หนาแน่น​บน​ถนน​ที่​มี​ช่องทางเดิน​รถ​ใน​ทิศทาง​เดียวกัน​หลายช่องทาง

BLIS เป็น​ฟังก์ชัน​ช่วยเหลือ​คนขับ​ซึ่ง​จะ​เตือน​คนขับเกี่ยวกับ:

  • รถ​คัน​อื่น​ที่​อยู่​ใน​บริเวณ​จุด​บอด​ของรถ
  • ซึ่ง​วิ่ง​เข้า​มา​อย่าง​รวดเร็ว​ใน​ช่องทางเดิน​รถ​ด้านซ้าย​หรือ​ด้านขวา​ที่​ติด​กับรถ

คำเตือน

BLIS เป็น​ระบบ​ช่วย​เท่านั้น และ​อาจ​ไม่​สามารถ​ทำงาน​ได้​ใน​บางสถานการณ์

BLIS ไม่ใช่​สิ่ง​ที่​นำมาใช้​แทน​ลักษณะ​การ​ขับ​ขี่​ที่​ปลอดภัย​และ​การ​ใช้​กระจก​มองหลัง/กระจก​มองข้าง

BLIS จะ​ไม่​สามารถ​แทนที่​ความ​รับผิดชอบ​และ​ความ​ใส่​ใจ​ของ​คนขับ​ได้​เลย การ​เปลี่ยน​ช่องทางเดิน​รถ​อย่าง​ปลอดภัย​จะ​เป็น​ความ​รับผิดชอบ​ของ​คนขับเสมอ

ภาพรวม

P4-1220-BLIS Mirror

ตำแหน่ง​ของไฟ BLIS

หมายเหตุ: ภาพประกอบ​จะ​แสดง​ใน​แบบ​เค้า​ร่าง โดย​รายละเอียด​อาจ​แตกต่าง​กัน​ไป​ใน​รถ​แต่​ละรุ่น

ไฟแสดง
สัญลักษณ์ BLIS

บันทึก

ไฟ​จะ​ติด​สว่าง​ที่​ด้านข้าง​ของ​รถ​ซึ่ง​ระบบ​ได้​ตรวจ​พบรถยนต์ ไฟ​ทั้ง​สอง​จะ​ติด​สว่าง ถ้า​มี​การ​แซง​ทั้ง​สอง​ด้าน​ของ​รถ​ใน​เวลาเดียวกัน

การ​ซ่อมบำรุง

เซ็นเซอร์​ของฟังก์ชัน BLIS ติดตั้ง​อยู่​ที่​ด้าน​ใน​ของ​กันชน/ขอบ​ข้าง​ด้านหลัง​ที่​มุม​รถ​แต่​ละด้าน

P4-1420- CrossTrafficAlert sensor

รักษา​ผิวหน้า​บริเวณ​นี้​ให้สะอาด - รวมทั้ง​ที่​ด้านซ้ายด้วย

  • เพื่อให้​แน่ใจ​ว่า​การ​ทำงาน​ได้​ประสิทธิภาพ​มาก​ที่สุด บริเวณ​ด้านหน้า​ของ​เซ็นเซอร์​ต้อง​สะอาด​อยู่เสมอ

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่