BLIS

CTA*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชัน CTA (Cross Traffic Alert) ของ BLIS เป็น​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​อย่าง​หนึ่ง​ที่​จะ​เตือน​คนขับ​เกี่ยวกับ​การจราจร​ที่​วิ่ง​ตัด​ผ่าน​ในขณะ​กำลัง​ถอยรถ CTA จะ​เป็น​ส่วน​เสริมของ BLIS

การสั่งงาน/ยกเลิก​การทำงาน CTA

CTA จะ​ทำงาน​เมื่อ​สตาร์ต​เครื่องยนต์ โดย​ไฟ​แสดง​ใน​แผง​ประตู​จะ​กะพริบ​หนึ่งครั้ง

P4-1220-Parkeringshjälp På-/Av-knapp

การเปิด/ปิด​เซ็นเซอร์​ของ​ระบบ​ช่วย​จอด​และเซ็นเซอร์ CTA

ใน​รถ​ที่มีระบบ​ช่วย​ขณะจอด จะ​สามารถ​ยกเลิก​การทำงาน/สั่งงานฟังก์ชัน CTA แยก​ต่างหาก​ได้​โดย​ใช้​ปุ่มเปิด/ปิด​ของ​ระบบ​ช่วย​ขณะจอด

ใน​รถ​ที่​ไม่​มี​ปุ่ม​สำหรับ​ระบบ​ช่วย​จอด จะ​สามารถ​ใช้​งานฟังก์ชัน CTA ได้​ใน​ระบบเมนู MY CARMY CAR โดย​การ​ดำเนินการดังต่อไปนี้:

  • ค้นหา Cross Traffic Alert ใน BLIS แล้ว​ยกเลิก​การเลือก - ฟังก์ชัน CTA จะ​ถูก​ยกเลิก​การทำงาน

อย่างไร​ก็​ตาม ฟังก์ชัน BLIS จะ​ยังคง​ทำงาน​อยู่​หลังจาก​ที่​ยกเลิก​การ​ทำงานของ CTA แล้ว

คำเตือน

CTA เป็น​ระบบ​ช่วย​เท่านั้น และ​อาจ​ไม่​สามารถ​ทำงาน​ได้​ใน​บางสถานการณ์

CTA ไม่ใช่​สิ่ง​ที่​นำมาใช้​แทน​ลักษณะ​การ​ขับ​ขี่​ที่​ปลอดภัย​และ​การ​ใช้​กระจก​มองหลัง/กระจก​มองข้าง

CTA จะ​ไม่​สามารถ​แทนที่​ความ​รับผิดชอบ​และ​ความ​ใส่​ใจ​ของ​คนขับ​ได้​เลย การ​ถอย​รถ​อย่าง​ปลอดภัย​จะ​เป็น​ความ​รับผิดชอบ​ของ​คนขับเสมอ

เมื่อ CTA ทำงาน

P4-1220-CrossTrafficAlert Princip

หลักการ​ทำงานของ CTA -

CTA จะ​เสริม​การ​ทำงาน​ของฟังก์ชัน BLIS โดย​การ​ช่วย​ให้​สามารถ​มองเห็น​การจราจร​ที่​ผ่าน​ไป​มา​ใน​ระหว่าง​การ​ถอย​รถ เช่น เมื่อ​ถอย​รถ​ออก​จาก​ช่อง​จอดรถ

CTA ถูก​ออกแบบ​มา​ให้​ตรวจจับ​รถยนต์​เป็น​อันดับ​แรก ใน​บาง​สถานการณ์​อาจจะ​สามารถ​ตรวจจับ​วัตถุ​ที่​เล็ก​กว่า​ได้ เช่น นัก​ปั่น​จักรยาน​และ​คน​เดินถนน

CTA จะ​ทำงาน​เฉพาะ​เมื่อ​ถอย​หลัง​เท่านั้น และ​จะ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​เข้า​เกียร์​ถอยหลัง

  • CTA จะ​ส่ง​สัญญาณเสียง​เตือน​เมื่อ​ตรวจ​พบ​วัตถุ​บางอย่าง​กำลัง​เข้า​มา​ใกล้ สัญญาณ​จะ​ดัง​ขึ้น​ที่​ลำโพง​ด้านซ้าย​หรือ​ด้านขวา​ขึ้นอยู่​ว่า​วัตถุ​ที่​กำลัง​ใกล้​เข้า​มา​นั้น​มา​จาก​ทิศทางใด
  • นอกจากนี้ CTA จะ​เตือน​โดย​สั่ง​ให้ไฟ BLIS ติดสว่าง
  • การ​เตือน​เสริม​จะ​อยู่​ใน​รูป​ของ​ไอคอน​ที่​ติด​สว่าง​ขึ้นในภาพกราฟิก PAS ในจอแสดงผล

ข้อจำกัด

ใน​บางสถานการณ์ CTA อาจ​ไม่​สามารถ​ทำงาน​ได้​อย่าง​เต็มที่ โดย​อาจ​มี​ข้อจำกัด เช่น เซ็นเซอร์ CTA ไม่สามารถ "มอง​" ผ่าน​รถ​คัน​อื่น​ที่​จอด​อยู่​หรือ​สิ่ง​กีด​ขวางได้

ต่อไปนี้​จะ​เป็น​ตัวอย่าง​ของ​กรณีที่ "ขอบเขต​การมองเห็น​" ของ CTA ถูก​จำกัด​ตั้งแต่​เริ่มต้น และ​ทำ​ให้​ไม่​สามารถ​ตรวจจับ​รถ​ที่​เคลื่อน​เข้า​มา​หา​ได้ จนกระทั่ง​รถ​คัน​นั้น​เคลื่อน​เข้า​มา​จน​อยู่​ใกล้มาก:

P4-1320-CrossTrafficAlert Princip-Exception1

รถ​คัน​นั้น​จอด​อยู่​ลึก​ใน​ช่อง​จอดรถ

ส่วน​ที่​เป็น​จุด​บอดของ CTA
ส่วนที่ CTA ไม่​สามารถตรวจจับ/"มองเห็น​" ได้
P4-1320-CrossTrafficAlert Princip-Exception2

ใน​ช่อง​จอด​รถ​ที่​เป็นมุม CTA อาจ "มอง​ไม่​เห็น​สิ่ง​ใดเลย​" ที่​ด้าน​หนึ่งได้

อย่างไร​ก็​ตาม เมื่อ​คนขับ​ถอย​หลัง​อย่าง​ช้าๆ มุม​จะ​เปลี่ยน​เปลง​ไป​โดย​สัมพันธ์​กับรถยนต์/วัตถุ​ที่​กีด​ขวาง​อยู่ ซึ่ง​ทำ​ให้​ส่วน​ที่​เป็น​จุด​บอด​ลด​น้อยลง​อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่าง​ของ​ข้อจำกัดอื่นๆ:

  • สิ่งสกปรก​, น้ำแข็ง และ​หิมะ​ที่​ปก​คลุม​เซ็นเซอร์​จะ​ลด​ประสิทธิภาพ​ใน​การ​ทำงาน​ลง และ​ทำ​ให้​ไม่​สามารถ​ส่ง​การ​เตือน​ได้ ถ้า​เซ็นเซอร์​ถูกบัง CTA จะ​ไม่​สามารถ​ตรวจจับ​สิ่ง​กีด​ขวาง​ใดๆ ได้
  • CTA จะ​หยุด​ทำงาน​เมื่อ​มี​การ​เชื่อมต่อ​รถ​พ่วง​เข้า​กับ​ระบบ​ไฟฟ้า​ของรถ

สำคัญ

การ​ซ่อม​ส่วนประกอบ​ของฟังก์ชัน BLIS และ CTA หรือ​การ​ทำ​สี​กัน​ชน​ซ้ำ จะต้อง​ดำเนินการ​โดย​ศูนย์บริการ​เท่านั้น โดย​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ที่​ได้รับ​อนุญาต​อย่าง​เป็น​ทางการ​ของ​วอลโว่

การ​ซ่อมบำรุง

เซ็นเซอร์​ของฟังก์ชัน BLIS และ CTA ติดตั้ง​อยู่​ที่​ด้าน​ใน​ของ​กันชน/ขอบ​ข้าง​ด้านหลัง​ที่​มุม​รถ​แต่​ละด้าน

P4-1420- CrossTrafficAlert sensor

รักษา​ผิวหน้า​บริเวณ​นี้​ให้สะอาด - รวมทั้ง​ที่​ด้านซ้ายด้วย

  • เพื่อให้​แน่ใจ​ว่า​การ​ทำงาน​ได้​ประสิทธิภาพ​มาก​ที่สุด บริเวณ​ด้านหน้า​ของ​เซ็นเซอร์​ต้อง​สะอาด​อยู่เสมอ
  • ห้าม​ติด​วัตถุ​ใดๆ เทป​หรือ​ป้าย​ต่างๆ ใน​บริเวณเซ็นเซอร์

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่