ศึกษาคู่มือของคุณ

V40
2017 Late

3 ผลลัพธ์

ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน (RSI)

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชัน​ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน (RSI – Road Sign Information) ช่วย​คนขับ​ใน​การ​จดจำ​ป้าย​จราจร​บน​ถนน​ที่​วิ่งผ่าน

ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน (RSI)* - การทำงาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชัน​ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน (RSI – Road Sign Information) ช่วย​คนขับ​ใน​การ​จดจำ​ป้าย​จราจร​บน​ถนน​ที่​วิ่งผ่าน ลักษณะ​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​จะ​อธิบาย​ไว้​ด้านล่างนี้

ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน (RSI)* - ข้อจำกัด

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชัน​ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน (RSI – Road Sign Information) ช่วย​คนขับ​ใน​การ​จดจำ​ป้าย​จราจร​บน​ถนน​ที่​วิ่งผ่าน ฟังก์ชัน​นี้​มี​ข้อจำกัดดังต่อไปนี้