ระบบ​เตือนคนขับ

ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​เป็น​ฟังก์ชัน​หนึ่งใน Driver Alert System โดย​ใน​บางครั้ง​จะเรียกว่า LKA (Lane Keeping Aid)

ฟังก์ชัน​นี้​ได้รับ​การ​ออกแบบ​ให้​ใช้​บน​ทาง​ด่วน​หรือ​ถนน​สาย​หลัก เพื่อ​ลด​ความ​เสี่ยง​ใน​กรณี​ที่​รถ​เคลื่อนที่​ออก​นอก​ช่องทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเอง​ใน​บางสถานการณ์

P4-1220-LKA - Princip

กล้อง​ตรวจ​พบ​สี​ของ​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ของถนน/ช่อง​ทางเดินรถ ถ้า​รถยนต์​กำลัง​จะ​วิ่ง​ข้าม​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​จะ​เข้า​ควบคุม​เพื่อให้​รถยนต์​กลับ​เข้า​ไป​อยู่​ใน​ช่องทางเดิน​รถ โดย​การ​จ่าย​แรงบิด​เล็กน้อย​ไป​ที่พวงมาลัย

ถ้า​รถยนต์​วิ่ง​ไป​ถึง​หรือ​วิ่ง​ข้าม​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​จะ​เตือน​คนขับ​โดย​ใช้​การ​สั่นสะเทือน​ของ​พวงมาลัย​อีกด้วย

คำเตือน

LKA เป็น​เพียง​แค่​ตัว​ช่วย​คนขับ​เท่านั้น และ​จะ​ไม่​ทำงาน​ใน​ทุก​สภาพ​การ​ขับ​ขี่​หรือ​การจราจร อากาศ​หรือ​สภาพ​ถนน​บางรูปแบบ

คนขับ​จะต้อง​มี​สติ​อยู่​ตลอดเวลา​เพื่อให้​มั่นใจ​ว่า​สามารถ​ขับ​รถ​ได้​อย่าง​ปลอดภัย รวมทั้ง​ต้อง​ปฏิบัติ​ตาม​กฎหมาย​และ​ข้อบังคับ​ด้านการจราจร


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่