ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ* - การ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ใน​สภาพ​การจราจรหนาแน่น

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ (ACC – Adaptive Cruise Control) จะ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​รักษา​ความเร็ว​ที่​คงที่​ร่วมกับ​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​ที่​เลือก​ไว้​ล่วงหน้า​จาก​รถ​คันหน้า

การ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ใน​สภาพ​การจราจร​หนาแน่น​ประกอบด้วย​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ และ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ขั้น​สูง​ที่​ความเร็ว​ต่ำกว่า 30 กม./ชม. (20 ไมล์​ต่อชั่วโมง)

สำหรับ​รถ​ที่​มี​เกียร์​อัตโนมัติ ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​จะ​มี​ฟังก์ชัน​การ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ใน​สภาพ​จราจรหนาแน่น (หรือ​ที่เรียกว่า "Queue Assist") อีกด้วย

การ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ใน​สภาพ​การจราจร​หนาแน่น​มี​การ​ทำงานดังต่อไปนี้:

 • ช่วง​ความเร็ว​ที่​ขยายออก - รวมทั้ง​ที่​ความเร็ว​ต่ำกว่า 30 กม./ชม. (20 ไมล์​ต่อชั่วโมง) และ​ขณะ​จอด​อยู่​กับที่
 • การ​เปลี่ยนเป้าหมาย
 • การ​เบรก​อัตโนมัติ​จะ​ลดลง​เมื่อ​รถ​หยุด​นิ่ง​อยู่​กับที่

โปรด​สังเกต​ว่า ความเร็ว​ต่ำสุด​ที่ตั้ง​โปรแกรม​ได้​สำหรับ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติคือ 30 กม./ชม. (20 ไมล์​ต่อชั่วโมง) แม้ว่า​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​จะ​สามารถ​ตาม​รถ​คัน​อื่น​ที่​ลด​ความเร็ว​ลงจนถึง 0 กม./ชม.ได้ แต่ก็ไม่สามารถเลือก​ความเร็ว​ที่​ต่ำ​กว่าได้

กรุณา​อ่าน​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับวิธีควบคุมความเร็ว และช่วงเวลา​จนถึง​รถ​คันหน้า

ช่วง​ความ​ยาว​ที่​กว้างขึ้น

บันทึก

ใน​การ​เปิด​ใช้​การ​ควบคุม​ความเร็ว​รถ​อัตโนมัติ ประตู​ด้าน​คนขับ​ต้อง​ปิด​อยู่​และ​คนขับ​ต้อง​คาด​เข็ม​ขัดนิรภัย

สำหรับ​รถ​ที่​ใช้​เกียร์​อัตโนมัติ ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​จะ​สามารถ​ตามหลัง​รถ​คัน​อื่น​ได้​ในช่วงความเร็ว 0-200 กม./ชม. (0-125 ไมล์​ต่อชั่วโมง)

บันทึก

การ​เปิด​ใช้​การ​ควบคุม​ความเร็ว​อัตโนมัติ​ในขณะ​ที่​รถ​มี​ความเร็ว​ต่ำกว่า 30 กม./ชม. (20 ไมล์​ต่อชั่วโมง) มี​เงื่อนไข​ว่า​รถ​คัน​หน้า​ต้อง​อยู่​ภายใน​ระยะห่าง​ที่เหมาะสม

การ​หยุด​รถ​ช่วง​สั้น​ขณะ​เคลื่อนที่​ใน​สภาพ​การจราจร​หนาแน่น หรือ​การ​หยุด​รอ​สัญญาน​ไฟ​จราจร การ​ขับเคลื่อน​จะ​เริ่ม​โดย​อัตโนมัติ​ถ้า​การ​หยุด​ไม่เกินประมาณ 3 วินาที หาก​หยุด​นาน​กว่า​นี้​ก่อนที่​รถ​คัน​หน้า​จะ​เริ่ม​ขยับ​อีก​ครั้ง ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​จะ​ถูก​ตั้ง​ค่า​ให้​อยู่ในโหมดส​แตนด์บาย ที่​มี​การ​เบรก​โดยอัตโนมัติ คนขับ​จะต้อง​กระตุ้น​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​อีก​ครั้ง​ด้วย​วิธีต่อไปนี้:

 • กด​ปุ่ม​บนพวงมาลัย

...หรือ...

 • เหยียบ​แป้นคันเร่ง
> ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​จะ​กลับมา​ทำงาน​อีก​ครั้ง​และ​รักษา​ระยะห่าง​จาก​รถ​คันหน้า

บันทึก

ฟังก์ชัน​การ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ใน​สภาพ​การจราจร​หนาแน่น​จะ​รักษา​รถ​ให้​นิ่ง​นานสุด 4 นาที - จากนั้น​จึง​จะ​ปลดเบรก

โปรด​ดู​ข้อมูล​เพิ่มเติม​ได้​ที่หัวข้อ "การ​ยกเลิก​การ​เบรก​อัตโนมัติ​เมื่อ​รถ​หยุดนิ่ง"

การ​เปลี่ยนเป้าหมาย

P3-1020-sv60 AdaptivFarthållare RadarsensorMålbyte

ถ้า​รถ​คัน​หน้าที่​เป็น​เป้าหมาย​เลี้ยว​ทันที แสดง​ว่า​ข้างหน้า​อาจ​มี​สภาพ​การจราจร​ที่​หยุดนิ่ง

เมื่อ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​กำลัง​ติดตาม​รถ​คัน​อื่น​ที่​ความเร็วรถ ต่ำกว่า30 กม./ชม. (20 ไมล์​ต่อชั่วโมง) และ​เป้าหมาย​เปลี่ยน​จาก​รถ​ที่​กำลัง​เคลื่อนที่​อยู่​เป็น​รถ​ที่​จอด​อยู่​กับ​ที่ ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​จะ​เบรก​เพื่อให้​รถ​จอด​อยู่​กับที่

คำเตือน

เมื่อ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​กำลัง​ติดตาม​รถ​คัน​หน้าที่​ความเร็วรถ สูงกว่า30 กม./ชม. (20 ไมล์​ต่อชั่วโมง) และ​เป้าหมาย​เปลี่ยน​จาก​รถ​คัน​หน้า​เป็น​รถ​ที่​จอด​อยู่​กับ​ที่ ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​จะ​ไม่​ติดตาม​รถ​ที่​จอด​อยู่​กับ​ที่ แต่​จะ​เลือกใช้​ความเร็ว​ที่​บันทึกไว้

 • คนขับ​ต้อง​ทำ​การ​ควบคุม​การ​ขับ​ขี่​และ​เบรก​ด้วยตนเอง

โหมดส​แตนด์​บาย​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​เปลี่ยนเป้าหมาย

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงาน​และ​ถูก​ตั้ง​ค่า​ให้​อยู่​ใน​โหมดส​แตนด์บาย:

 • เมื่อ​ความเร็ว​ต่ำกว่า 5 กม./ชม. (5 ไมล์​ต่อชั่วโมง) และ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​ไม่​แน่ใจ​ว่า​วัตถุ​เป้าหมาย​คือ​รถ​ที่​หยุด​อยู่​กับ​ที่​หรือ​วัตถุอื่น เช่น ลูก​ระนาด เป็นต้น
 • เมื่อ​ความเร็ว​รถ​ต่ำกว่า 5 กม./ชม. (5 ไมล์​ต่อชั่วโมง) และ​รถ​คัน​หน้า​เลี้ยว​แยก​ไป ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​จะ​ไม่​มี​รถ​คัน​หน้า​ให้​ติดตามอีก

การ​หยุด​การ​ทำงาน​ของ​การ​เบรก​อัตโนมัติ​เมื่อ​รถ​หยุด​อยู่​กับที่

ใน​สถานการณ์​ต่อไปนี้ การ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ใน​สภาพ​จราจร​หนาแน่น​จะ​หยุด​การ​ทำงาน​ของ​การ​เบรก​อัตโนมัติ​เมื่อ​รถ​หยุด​อยู่​กับที่:

 • คนขับ​เปิดประตู
 • คนขับ​ปลด​เข็ม​ขัด​นิรภัยออก

กรณี​นี้​หมายความ​ว่า​เบรก​จะ​ถูก​ปลด​ออก​และ​รถ​จะ​เริ่ม​เลื่อน​ไหล ซึ่ง​คนขับ​จะต้อง​ทำ​การ​เบรกรถ​ด้วย​ตนเอง​เพื่อให้​รถ​หยุดนิ่ง

สำคัญ

ระบบ Queue Assist จะ​รักษา​รถ​ให้​นิ่ง​นานสุด 4 นาที - จากนั้น​จึง​จะ​ปลดเบรก

ความ​สนใจ​ของ​คนขับ​จะ​ถูก​ดึง​ไป​ยัง​ขั้นตอน​ต่างๆ ด้วย​ฟังก์ชั่นดังต่อไปนี้:

 1. สัญญาณเสียงเตือน (เสียงแหลม) และข้อความ
 2. รวมทั้ง​ไฟ​เตือน​ที่​กระจก​หน้า​จะ​เริ่มกะพริบ
 3. เกิด​การเบรก "อย่างรุนแรง (Stabbing)"

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​สัญลักษณ์ ข้อความ และ​ความหมาย โปรด​ดู​ที่ ส่วน สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​ในจอแสดงผล

การ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ใน​สภาพ​จราจร​หนาแน่น​จะ​ปลด​เบรก​เท้า และ​ตั้ง​ค่า​ให้​ระบบ​อยู่​ใน​โหมดส​แตนด์​บาย​ใน​สถานการณ์​ต่อไปนี้ด้วย:

 • คนขับ​วาง​เท้า​บน​แป้น​เบรกเท้า
 • เลื่อน​คัน​เลือก​เกียร์​ไป​ที่ตำแหน่ง P, N หรือ R
 • คนขับ​ตั้ง​ค่า​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​ให้​อยู่​ใน​โหมดส​แตนด์บาย
 • มี​การ​ใช้​เบรก​จอดรถ

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่