ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ* - ยกเลิก​การทำงาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ (ACC – Adaptive Cruise Control) จะ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​รักษา​ความเร็ว​ที่​คงที่​ร่วมกับ​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​ที่​เลือก​ไว้​ล่วงหน้า​จาก​รถ​คันหน้า

แป้น​กด​พร้อม​ตัว​จำกัดความเร็ว

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​จะ​หยุด​ทำงาน​เมื่อ​กด​ปุ่ม​บน​พวงลัย เป็นเวลาสั้นๆ ความเร็ว​ที่ตั้ง​ไว้​จะ​ถูก​ลบ​ไป และ​ไม่​สามารถ​เรียก​คืน​โดย​ใช้ปุ่ม ได้

แป้น​กด​ที่​ไม่​มี​ตัว​จำกัดความเร็ว

การ​กด​ปุ่ม​บนพวงมาลัย เป็นเวลาสั้นๆ จะ​เป็น​การ​ตั้ง​ค่า​ให้​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​อยู่​ใน​โหมดส​แตนด์บาย เมื่อ​กด​ปุ่ม​เป็น​เวลา​สั้นๆ อีก​ครั้ง​จะ​เป็น​การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของระบบ ความเร็ว​ที่ตั้ง​ไว้​จะ​ถูก​ลบ​ไป และ​ไม่​สามารถ​เรียก​คืน​โดย​ใช้ปุ่ม ได้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่