ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่

ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่ (CC – Cruise Control) จะ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​รักษา​ระดับ​ความเร็ว​ให้​คงที่ ซึ่ง​ทำ​ให้​การ​ขับ​ขี่​บน​ทาง​ด่วน​หรือ​บน​ถนน​ที่​เป็น​ทางตรง​ใน​สภาพ​การจราจร​ที่​คล่องตัว​ผ่อน​คลาย​มากขึ้น

ภาพรวม

P4-1420-Farthållare Rattknappar u LIM

ปุ่ม​บน​พวงมาลัย​และ​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​ในรถที่​ไม่มีตัว​จำกัดความเร็ว

ตัวแทน​จำหน่าย​ของ​วอล​โว่​มี​ข้อมูล​ล่าสุด​เกี่ยวกับ​สิ่ง​ที่​นำไปใช้​ใน​ตลาด​แต่​ละแห่ง

P4-1220-Farthållare Rattknappar m LIM

ปุ่ม​บน​พวงมาลัย​และ​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​ในรถที่มีตัว​จำกัดความเร็ว

ตัวแทน​จำหน่าย​ของ​วอล​โว่​มี​ข้อมูล​ล่าสุด​เกี่ยวกับ​สิ่ง​ที่​นำไปใช้​ใน​ตลาด​แต่​ละแห่ง

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​รถอัตโนมัติ - เปิด/ปิด
โหมดส​แตนด์​บาย​จะ​สิ้นสุด​ลง​และ​จะ​ใช้​ความเร็ว​ที่​บันทึก​ไว้​อีกครั้ง
โหมดส​แตนด์บาย
ใช้​และ​ปรับความเร็ว
ความเร็ว​ที่เลือก (สีเทา = โหมดส​แตนด์บาย)
ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​รถ​อัตโนมัติทำงาน - สัญลักษณ์ 'สีขาว' (สีเทา = โหมดส​แตนด์บาย)

คำเตือน

คนขับ​จะต้อง​เอา​ใจ​ใส่​ต่อ​สภาพ​การจราจร และ​เข้า​แทรกแซง​เมื่อ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​รถ​อัตโนมัติ​ไม่​รักษา​ความเร็วและ/หรือ​ระยะห่าง​ที่​เหมาะสม​จาก​รถ​คันหน้า

คนขับ​จะต้อง​มี​สติ​อยู่​ตลอดเวลา​เพื่อให้​มั่นใจ​ว่า​สามารถ​ขับ​รถ​ได้​อย่างปลอดภัย


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่