เบรก

เบรกเท้า - ไฟ​เบรก​ฉุกเฉิน​และ​ไฟ​กะพริบ​ฉุกเฉินอัตโนมัติ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ไฟ​เบรก​ฉุกเฉิน​ถูก​กระตุ้น​เพื่อ​เตือน​รถ​คัน​หลัง​ใน​การ​เบรก​อย่างกะทันหัน การ​ทำงาน​นี้​หมายความ​ว่า ไฟ​เบรก​จะ​กะพริบ​แทน​การ​ติด​สว่าง​อย่าง​ต่อเนื่อง​อย่างเช่น​ที่​เป็น​ใน​การ​เบรกตามปกติ

ไฟ​เบรก​ฉุกเฉิน​จะ​ทำงาน​เมื่อ​ความเร็ว​สูงกว่า 50 กม./ชม.(31 ไมล์​ต่อชั่วโมง) ถ้าระบบ ABS ทำงาน และ/หรือ ใน​กรณี​ที่​มี​การ​เบรก​อย่างแรง เมื่อ​ความเร็ว​รถ​ลดลง​ต่ำกว่า 10 กม./ชม.(6 ไมล์​ต่อชั่วโมง) ไฟ​เบรก​จะ​หยุด​กะพริบ​และ​จะ​ติด​สว่าง​ต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน ไฟ​กะพริบฉุกเฉิน จะ​ทำงาน​โดย​จะ​กะพริบ​จนกระทั่ง​คนขับ​เร่ง​ความเร็ว​รถ​จน​มี​ค่า​อย่างน้อย 20 กม./ชม.(12 ไมล์​ต่อชั่วโมง) หรือ​มี​การ​ปิด​การ​ทำงาน​โดย​ใช้​ปุ่ม​ไฟ​กะพริบฉุกเฉิน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่