การ​พ่วง​ลาก​และ​การ​กู้รถ

การ​กู้รถ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​กู้​รถ​หมายถึง​การ​เคลื่อนย้าย​รถ​โดย​ใช้​รถ​อีก​คันหนึ่ง

ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​กู้​รถ​เพื่อ​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​การ​กู้รถ

สำคัญ

โปรด​สังเกต​ว่า ต้อง​ขนส่ง​รถ​โดย​ให้​ล้อ​หมุน​ไป​ข้างหน้าเสมอ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่