น้ำมันเชื้อเพลิง

ตัว​กรอง​อนุภาค​สำหรับ​เครื่องยนต์ดีเซล (DPF)

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

รถยนต์​ดีเซล​มี​ตัว​กรอง​อนุภาค​ติดตั้ง​อยู่ ซึ่ง​ทำ​ให้​ได้​ระบบ​กรอง​ไอ​เสีย​ที่​มี​ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อนุภาค​ต่างๆ ใน​แก๊ส​ไอ​เสีย​จะ​ถูก​สะสม​ใน​ตัว​กรอง​ใน​ระหว่าง​การ​ขับ​ขี่​รถตามปกติ สิ่ง​ที่เรียกว่า "การ​เสริมสภาพ​" จะ​เกิดขึ้น​เพื่อ​เผา​ไหม้​อนุภาค​ให้​หมด​ไป และ​ตัว​กรอง​จะ​ถูก​ทำ​ให้ว่าง ทั้งนี้​เครื่องยนต์​จะต้อง​เข้าถึง​อุณหภูมิ​การ​ทำงานปกติ

การ​รี​เจน​เนอเร​ชัน​ตัว​กรอง​จะ​ดำเนินการ​โดย​อัตโนมัติ และ​โดย​ปกติ​แล้ว​จะ​ใช้เวลา 10-20 นาที แต่​อาจจะ​ใช้​เวลานาน​กว่า​นี้​เล็กน้อย​เมื่อ​ความเร็ว​เฉลี่ยต่ำ การ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​อาจ​สูงขึ้น​เล็กน้อย​ใน​ระหว่าง​การ​เสริมสภาพ

การ​เสริม​สภาพ​ใน​สภาพ​อากาศเย็น

หาก​ขับ​รถ​บ่อยๆ ใน​ระยะ​สั้น​ใน​สภาพ​อากาศ​เย็น เครื่องยนต์​จะ​ไม่​เข้าถึง​อุณหภูมิ​การ​ทำงานปกติ ซึ่ง​หมายความ​ว่า​การ​เสริม​สภาพ​ของ​ตัว​กรอง​อนุภาค​สำหรับ​เครื่องยนต์​ดีเซล​จะ​ไม่​เกิดขึ้น และ​ตัว​กรอง​ไม่​ถูก​ถ่ายทิ้ง

เมื่อ​ตัว​กรอง​มี​เขม่า​เกาะ​อยู่ประมาณ 80% ไฟ​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​สี​เหลือง​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม และข้อความ Soot filter full See manual จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​จอ​แสดงข้อมูล

เริ่ม​การ​เสริม​สภาพ​ของ​ตัว​กรอง​โดย​ขับ​รถยนต์​ถ้า​จะ​ให้​ดี​บน​ทาง​หลวง​หรือ​ทาง​ด่วน​จนกระทั่ง​เครื่องยนต์​เข้าถึง​อุณหภูมิ​การ​ทำงานปกติ จากนั้น​ให้​ขับ​รถ​ต่อไปอีก 20 นาที

บันทึก

สิ่ง​ต่อไปนี้​อาจ​เกิดขึ้น​ใน​ระหว่าง​การ​รี​เจน​เนอเรชัน:

  • อาจ​รู้สึก​ได้​ว่า​กำลัง​เครื่องยนต์​ลดลง​เล็กน้อยชั่วคราว
  • ความ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​อาจเพิ่มขึ้น
  • อาจ​ได้​กลิ่น​การ​เผา​ไหม้เล็กน้อย

เมื่อ​การ​เสริม​สภาพ​เสร็จ​สมบูรณ์ ข้อความ​เตือน​จะ​ถูก​ลบ​ไป​เอง​โดยอัตโนมัติ

ใช้​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ขณะจอด* ใน​สภาพ​อากาศ​เย็น​เพื่อให้​เครื่องยนต์​เข้าถึง​อุณหภูมิ​การ​ทำงาน​เร็วขึ้น

สำคัญ

ถ้า​ตัว​กรอง​เต็ม​ไป​ด้วย​เศษ​ฝุ่น​ต่างๆ อาจ​ทำ​ให้​สตาร์ต​เครื่องยนต์​ยาก​และ​ตัว​กรอง​ไม่ทำงาน ซึ่ง​อาจ​จำเป็นต้อง​เปลี่ยนตัวกรอง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่