ศึกษาคู่มือของคุณ

V40
2017 Late

3 ผลลัพธ์

โหมดปลอดภัย - การ​พยายาม​สตาร์ตรถ

ถ้า​รถยนต์​ถูก​ตั้ง​ให้​อยู่ใน โหมดปลอดภัย ท่าน​จะ​สามารถ​ลอง​สตาร์ต​รถ​ได้​ถ้า​ทุก​อย่าง​ดู​เหมือน​เป็น​ปกติ​และ​ได้​ตรวจเช็ค​การ​รั่ว​ของ​น้ำมัน​เชื้อเพลิงแล้ว

โหมดปลอดภัย - การ​เคลื่อนย้ายรถ

ถ้า Normal mode แสดง​ขึ้นเมื่อ Safety mode See manual ได้รับ​การ​รี​เซ็ต​แล้วหลังจากพยายาม​สตาร์ตรถ จะ​สามารถ​เคลื่อนย้าย​รถ​อย่าง​ปลอดภัย​ออก​จาก​ตำแหน่ง​อันตรายได้

ข้อมูล​ทั่วไป​เกี่ยวกับ​โหมดปลอดภัย

โหมด​ความ​ปลอดภัย​เป็น​สถานะการ​ป้องกัน ซึ่ง​จะ​ทำงาน​เมื่อ​การ​ชน​อาจ​ทำ​ให้​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​สำคัญ​ต่างๆ ของ​รถ เช่น ท่อ​ส่ง​น้ำมันเชื้อเพลิง​, เซ็นเซอร์​ของ​ระบบ​ความ​ปลอดภัย หรือ​ระบบ​เบรก ได้รับ​ความเสียหาย