ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน

ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน* - การ​ตรวจสอบซ้ำ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เมื่อ​มี​การ​ซี​ลยาง​ด้วย​ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน Temporary Mobility Kit (TMK) ท่าน​จะต้อง​ทำ​การ​ตรวจสอบ​หลังจาก​ขับ​ขี่​เป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง

นำ​อุปกรณ์​ซี​ลยางอ​อกมา เครื่อง​อัด​อากาศ​ต้อง​ปิดอยู่

คลาย​เกลียว​ฝา​ปิด​กัน​ฝุ่น​ของยาง

นำ​ท่อ​อากาศ​ออกมา แล้วขันข้อ​ต่อวาล์วเข้า​กับ​ด้านล่าง​ของ​เกลียว​บน​วาล์ว​เติม​ลมยาง

อ่าน​ความ​ดัน​ลม​ยาง​บน​เกจ​วัด​ความดัน

  • ถ้า​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ต่ำกว่า 1.3 บาร์ แสดง​ว่า​ประสิทธิภาพ​การ​ซี​ลยาง​ไม่​ดีพอ ไม่​ควร​จะ​ขับ​รถ​ต่อไปอีก ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการยาง
  • ถ้า​ความ​ดัน​ลม​ยาง​สูงกว่า 1.3 บาร์ ท่าน​ควร​เติม​ลม​ยาง​ให้​ได้​ความ​ดัน​ตามที่​แสดง​ไว้​บน​ป้าย​ข้อมูล​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่​อยู่​บน​เสา​ประตู​ด้านคนขับ (1 บาร์ = 100 kPa)
  • ปล่อย​อากาศ​ออก​โดย​ใช้​วาล์ว​ลด​ความ​ดัน​หาก​ความ​ดัน​ลม​ยาง​สูงเกิน

ถ้า​จำเป็นต้อง​เติม​ลมยาง:

  1. เสียบ​สายไฟ​เข้า​กับปลั๊กไฟ 12 โวลต์ที่​อยู่​ใกล้​ที่สุด​แล้ว​สตาร์ตรถ
  2. เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​เครื่อง​อัด​อากาศ แล้ว​เติม​ลม​ยาง​ให้​ได้​ความ​ดัน​ตามที่​ระบุ​ไว้​บน​ป้าย​ข้อมูล​ความ​ดัน​ลม​ยาง​บน​เสา​ประตู​ด้านคนขับ
  3. ปิด​เครื่อง​อัดอากาศ

ถอด​อุปกรณ์​ซีลยาง​, ติดตั้ง​ฝา​ปิด​ป้องกัน​ลง​บน​ท่ออากาศ​, แล้ว​พับ​ท่อ​เก็บ​ลง​ในกล่อง

คำเตือน

ห้าม​คลาย​สก​รู​ที่​ขวด เนื่องจาก​มี​ตัว​ยึด​แบบ​กลับ​ทาง​ติดตั้ง​อยู่​เพื่อ​ป้องกัน​การรั่วไหล

ติดตั้ง​ฝา​ปิด​กัน​ฝุ่น​กลับ​เข้า​ที่​เดิม​บนยาง

บันทึก

  • หลังจาก​เติม​ลม​ยาง​แล้ว ให้​ติดตั้ง​จุก​ปิด​กัน​ฝุ่น​กลับ​เข้า​ไป​ทุก​ครั้ง เพื่อ​ป้องกัน​ไม่ให้​จุก​เติม​ลม​ชำรุด​เสียหาย​เนื่องจาก​ก้อนหิน​, สิ่ง​สกปรก และอื่นๆ
  • ใช้​เฉพาะ​จุก​ปิด​กัน​ฝุ่น​พลาสติกเท่านั้น จุก​ปิด​กัน​ฝุ่น​แบบ​โลหะ​อาจ​เกิด​สนิม​และ​ทำ​ให้​หมุน​คลาย​ออก​ได้ยาก

บันทึก

ควร​เปลี่ยน​ขวด​บรรจุ​สาร​ซีล​และ​ท่อ​อากาศ​หลัง​การ​ใช้งาน วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ว่า​การ​เปลี่ยน​ควร​กระทำ​โดย​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

คำเตือน

ตรวจสอบ​ลม​ยาง​อย่างสม่ำเสมอ

วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ขับ​รถ​ไป​ยัง​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​ที่​ใกล้​ที่สุด​เพื่อเปลี่ยน/ซ่อม​ยาง​ที่เสียหาย แจ้ง​ให้​ศูนย์บริการ​ทราบ​ว่า​ยาง​มี​สาร​ซีลอยู่

คำเตือน

หลังจาก​ใช้​ชุด​อุปกรณ์​ซ่อม​ยาง​แบบ​ฉุกเฉิน ท่าน​ไม่​ควร​ขับ​รถ​เร็ว​เกินกว่า 80 กม./ชม.(50 ไมล์​ต่อชั่วโมง) วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​นำ​รถ​เข้า​ไป​ที่​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​อนุญาต​อย่าง​เป็น​ทางการ เพื่อ​ตรวจ​สภาพ​ยาง​ที่​ผ่าน​การซีล (ระยะทาง​ขับ​ขี่สูงสุด 200 กม.) เจ้าหน้าที่​ประจำ​ศูนย์บริการ​จะ​บอก​ท่าน​ได้​ว่า​ยาง​ดังกล่าว​จำเป็นต้อง​ซ่อม​หรือ​ต้อง​เปลี่ยนใหม่


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่