ไร้กุญแจ

การ​ขับ​ขี่​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ* - ช่วง​การทำงาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ใน​การ​ปลด​ล็อค​ประตู​หรือ​ประตู​ท้าย​โดย​อัตโนมัติ​โดย​ไม่​ต้อง​กด​ปุ่ม​บน​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​จะต้อง​อยู่​ห่าง​จาก​มือ​จับ​ประตู​ด้าน​นั้น​หรือ​ประตู​ท้าย​เป็น​ระยะ​ไม่​เกินประมาณ 1.5 เมตร

ผู้​ที่​ต้องการล็​อก​หรือ​ปลดล็​อก​ประตู​จะต้อง​มี​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ติด​ตัวไว้ จะ​ไม่​สามารถล็​อก​หรือ​ปลดล็​อก​ประตู​ได้ ถ้า​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​อยู่​คน​ละ​ด้าน​กับ​ประตู​ที่ต้องการ

P4-1220-Y55X-Keyless drive, common

วงกลม​สี​แดง​ใน​รูป​ด้านบน​จะ​แสดง​ระยะ​ที่​ครอบคลุม​โดย​เสา​อากาศ​ของระบบ

ถ้า​นำ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ทั้งหมด​ออก​จาก​รถ​ในขณะ​ที่​เครื่องยนต์​ทำงาน​อยู่ หรือ​เมื่อ​สวิตช์​กุญแจ​อยู่ที่ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ I หรือ II และ​ถ้า​มี​การ​เปิด​ประตู​บาน​ใด​บาน​หนึ่ง​แล้ว​ปิด ข้อความ​เตือน​จะ​แสดง​ใน​จอ​แสดง​ข้อมูล​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม และ​สัญญาณเสียง​เตือน​จะ​ดัง​ใน​เวลาเดียวกัน

เมื่อ​นำ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​กลับ​เข้า​มา​ใน​รถ​อีก​ครั้ง ข้อความ​เตือน​จะ​หายไป​และ​เสียง​เตือน​จะ​หยุด​ลงเมื่อ:

  • ได้​เปิด​และ​ปิด​ประตู​บานหนึ่ง
  • เสียบ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​เข้า​ไป​ใน​สวิตช์กุญแจ
  • ปุ่ม OK บน​ก้าน​ไฟเลี้ยว

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่