ดอก​กุญแจ​แบบ​ถอดได้

เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอดได้ - การ​ปลดล็​อกประตู

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ถ้า​ไม่​สามารถ​สั่งงาน​เซ็นทรัล​ล็อค​โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ได้ เช่น ถ้าแบตเตอรี่​ของ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล หมด​ไฟ ท่าน​สามารถ​ใช้​เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอดได้

การ​เปิด​ประตู​ด้านหน้า​ซ้าย​สามารถ​ทำ​ได้ดังต่อไปนี้:

ปลดล็​อก​ประตู​หน้า​ด้านซ้าย​โดย​สอด​เขี้ยว​กุญแจ​ใน​กระบอก​ตัวล็​อก​ที่​มือ​จับประตู สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม ดูที่ การ​ขับ​ขี่​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ - การ​ปลด​ล็อค​โดย​ใช้​ดอกกุญแจ

บันทึก

เมื่อ​ประตู​ถูก​ปลดล็​อก​โดย​ใช้​เขี้ยว​กุญแจ​และ​เปิด​ออก สัญญาณ​เตือน​จะ​ถูกกระตุ้น

ยกเลิก​การ​ทำงาน​สัญญาณ​เตือน​โดย​เสียบ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ใน​สวิตช์​กุญแจสตาร์ต

สำหรับ​รถ​ที่​มี​ระบบ​การ​สตาร์ต​และ​การ​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้​กุญแจ ดูที่ การ​ขับ​ขี่​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ - การ​ปลด​ล็อค​โดย​ใช้​ดอกกุญแจ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่