การล็อก/การปลดล็อก

การล็อค/การ​ปลดล็อค - ประตูท้าย

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การเปิด​, ล็อก และ​ปลดล็​อก​ประตู​ท้าย​สามารถ​ทำ​ได้​หลาย​วิธีด้วยกัน

การ​เปิด​ด้วยมือ

P4-1220-Y55X- Opening tailgate manually

แผง​ยาง​ที่​มี​หน้าสัมผัสไฟฟ้า

ประตู​ท้าย​ปิด​ค้าง​อยู่​โดยล็​อกไฟฟ้า ถ้า​ต้องการ​เปิด​ให้​ทำดังนี้

  1. กด​ลง​เบาๆ ที่​แผ่น​ยาง​ชิ้น​ที่​กว้าง​กว่า​ใต้​มือ​จับ​ประตู​ด้าน​นอก ล็อก​จะ​ถูกปลด
  2. ยก​มือ​จับ​ด้าน​นอก​เพื่อ​เปิด​ประตู​ท้ายเต็มที่

สำคัญ

  • ใน​การ​ปลดล็​อก​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​จะ​ใช้​แรง​กด​เพียง​เล็กน้อย ให้​กด​เบาๆ ตรง​ส่วน​ที่​เป็นยาง
  • อย่า​ยก​แผง​ยาง​ในขณะ​ที่​เปิด​ห้อง​เก็บ​ของ ให้​ยก​ที่​ส่วน​มือจับ การ​ใช้​แรง​กด​มาก​เกินไป​อาจ​ทำ​ให้​หน้าสัมผัส​ไฟฟ้า​บน​แผง​ยางเสียหาย

การ​ปลดล็​อก​ด้วย​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

p3007 låsning/upplåsning bagagelucka

ปุ่มบนกุญแจ​รีโมตคอนโทรล สามารถ​ใช้​เพื่อ​ปิด​สัญญาณ​เตือน​ประตูท้าย* และ​ปลดล็​อก​ประตู​ท้ายได้

ไฟ​แสดง​การล็อค ใน​แผง​หน้าปัด​จะ​หยุด​กะพริบ​เพื่อ​แสดง​ว่า​ไม่ได้​ล็อค​ทุก​ส่วน​ของ​รถ และ* เซ็นเซอร์​ตรวจจับ​การ​เคลื่อนไหว​และ​เซ็นเซอร์​วัด​ระดับ​ของ​สัญญาณ​เตือน และ​เซ็นเซอร์​ต่างๆ สำหรับ​การ​เปิด​ประตู​ท้าย​จะ​ถูก​ปลด​การต่อเชื่อม

ประตู​ต่างๆ จะ​ยังล็​อก​และ​เตรียม​ป้องกันอยู่

การ​เปิด​ประตู​ท้าย​ด้วย​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​สามารถ​ทำ​ได้​สอง​วิธีด้วยกัน:

กด​หนึ่งครั้ง - ฝา​กระโปรง​ท้าย​ถูก​ปลดล็​อก​แต่​ยังคง​ปิด​อยู่ ให้​กด​เบาๆ ที่​แผ่น​ยาง​ใต้​มือ​จับ​ประตู​ด้าน​นอก และ​ยก​ฝา​กระโปรง​ท้ายขึ้น หาก​ประตู​ท้าย​ไม่​เปิดภายใน 2 นาที ประตู​จะ​ถูก​ล็อค​อีก​ครั้ง และ​รถ​จะ​เตรียม​ป้องกัน​อีกครั้ง

กด​สองครั้ง (ภายในเวลา 3 วินาที) - ประตู​ท้าย​ถูก​ปลด​ล็อค และ​ตัว​ล็อค​จะ​ปลด​ออก​โดย​ประตู​ท้าย​เปิด​ออก​ประมาณ​หนึ่ง​เซ็นติเมตร ให้​ยก​มือ​จับ​ด้าน​นอก​เพื่อเปิด อย่างไร​ก็​ตาม ฝน อากาศ​เย็น น้ำค้าง​แข็ง หรือ​หิมะ​อาจ​ทำ​ให้​ประตู​ท้าย​ปลด​ออกจากล็อก

บันทึก

  • เมื่อ​ปลด​ล็อค​ฝา​กระโปรงท้าย/ประตู​ท้าย​โดย​การ​กด​ปุ่ม​ที่​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​หรือ​จาก​ปุ่ม​ภายในรถ 2 ครั้ง การ​ล็อค​ซ้ำ​อัตโนมัติ​จะ​ไม่​ทำงาน​เนื่องจาก​ฝา​กระโปรงท้าย/ประตู​ท้าย​เปิด​อยู่ ท่าน​จะต้อง​ปิด​ด้วยตัวเอง
  • หลังจาก​ปิด​ฝา​กระโปรงท้าย/ประตู​ท้าย​แล้ว การ​ทำงาน​จะ​ปลดล็​อก​และ​สัญญาณ​เตือน​จะ​ปิด​อยู่ ให้ล็​อก​ใหม่​อีก​ครั้ง​แล้ว​เปิด​การ​ทำงาน​ของ​สัญญาณ​เตือน​ใหม่​โดย​ใช้ปุ่ม บน​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

การ​เปิด​จาก​ภายในรถ

P4-1220-Opening tailgate from inside
การ​ปลดล็อค​, ประตูท้าย

เมื่อ​ต้องการ​เปิด​ประตู​ท้าย ให้​ทำดังนี้:

กดปุ่ม (1) บน​แผง​ควบคุม​ไฟหน้า

ตัวล็​อก​จะ​ปลด​ออก​และ​ประตู​ท้าย​จะ​เปิด​ออก​สอง​ถึง​สามเซ็นติเมตร

การล็​อก​ด้วย​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

กด​ปุ่มที่กุญแจ​รีโมตคอนโทรล เพื่อ​ทำ​การล็อค

ไฟ​แสดง​การล็​อก​ใน​แผง​หน้าปัด​ควบคุม​จะ​เริ่ม​กะพริบ ซึ่ง​หมายความ​ว่า​รถ​ถูกล็​อก​และ​สัญญาณเตือน* ถูกกระตุ้น


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่