ศึกษาคู่มือของคุณ

V40
2017 Late

14 ผลลัพธ์

รายการ​สถานีวิทยุ โดย​อัตโนมัติ แต่​ก็​สามารถ​ปรับ​คลื่นวิทยุ​ใน​แบบ​แมน​นวล​ได้เช่นกัน

รายการ​สถานีวิทยุ ที่​การ​ปรับ​คลื่นวิทยุ​แบบ​อัตโนมัติ​ใช้งาน

ระบบ​เครื่อง​เสียง​และสื่อข้อมูล ได้ ปุ่ม​ของ​รีโมต​คอนโทรล​มี​การ​ทำงาน​เช่นเดียวกัน​กับ​ปุ่ม​บน​คอนโซล​กลาง​หรือ​แป้น​กด​บนพวงมาลัย