ศึกษาคู่มือของคุณ

V40
2019

5 ผลลัพธ์

ระบบไฟฟ้า

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

ระบบ​ไฟฟ้า​เป็น​แบบ​เสา​เดียว โดย​ใช้​แชส​ซี​และ​เรือน​หุ้ม​เครื่องยนต์​เป็น​ตัวนำไฟฟ้า

แบตเตอรี่ - สัญลักษณ์

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

บน​แบตเตอรี่​จะ​มี​ข้อมูล​และ​สัญลักษณ์​เตือนอยู่

แบตเตอรี่สตาร์ต - การเปลี่ยน

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

การ​เปลี่ยน​แบตเตอรี่​สตาร์ต​ควร​ดำเนินการ​โดย​ศูนย์บริการ​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็นทางการ

แบตเตอรี่สตาร์ต - ทั่วไป

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

แบตเตอรี่​สตาร์ต​ใช้​ใน​การ​จ่ายไฟ​ให้แก่​มอเตอร์​สตาร์ต​และ​อุปกรณ์​ไฟฟ้า​อื่นๆ ในรถ

แบตเตอรี่ - Start/Stop

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

สำหรับ​รถยนต์​ที่​มีฟังก์ชัน Start/Stop นอกเหนือจาก​แบตเตอรี่​สตาร์ต​แล้ว จะ​ติดตั้ง​แบตเตอรี่ส​แตนด์​บาย​ไว้ด้วย