ศึกษาคู่มือของคุณ

V40
2019

7 ผลลัพธ์

การ​ขับ​ขี่​โดย​เปิด​ประตูท้าย

เมื่อ​ขับ​ขี่​โดย​เปิด​ประตู​ท้าย​ทิ้ง​ไว้ ไอ​เสีย​ที่​เป็น​พิษ​อาจ​ถูก​ดูด​เข้า​ไป​ภายใน​รถ​ผ่าน​ทาง​ห้อง​เก็บ​สัมภาระได้

การ​ร้อนจัด

ภายใต้​เงื่อนไข​พิเศษ ตัวอย่างเช่น เมื่อ​ขับ​ขี่​ใน​สภาพ​ภูมิ​ประเทศ​ที่​เป็น​เนิน​เขา​หรือ​อากาศ​ร้อน เครื่องยนต์​และ​ระบบ​ขับเคลื่อน​อาจ​เสี่ยง​ต่อ​การ​เกิด​ความ​ร้อน​จัด โดยเฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง​เมื่อ​บรรทุก​สัมภาระมาก

การ​เตรียมการ​สำหรับ​การ​เดินทางไกล

ก่อนที่​ท่าน​จะ​ออก​เดินทาง​ไป​พักผ่อน​ใน​วันหยุด​หรือ​เดิน​ทางไกล สิ่ง​สำคัญ​คือ​การ​ตรวจเช็ค​อุปกรณ์​และ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ ของ​รถเพิ่มเติม

การ​ขับ​ขี่​ใน​ฤดูหนาว

สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​ฤดู​หนาว สิ่ง​ที่​สำคัญ​ก็​คือ​จะต้อง​ทำ​การ​ตรวจสอบ​เฉพาะ​ของ​รถ เพื่อให้​แน่ใจ​ว่า​สามารถ​ขับ​รถ​ได้​อย่างปลอดภัย

โอ​เวอร์โหลด - แบตเตอรี่สตาร์ต

ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ​ใช้​พลังงาน​แบตเตอรี่​ใน​ระดับต่างกัน หลีกเลี่ยง​การ​เสียบ​กุญแจ​ทิ้ง​ไว้​ในตำแหน่ง II เมื่อ​ดับเครื่องยนต์ ให้​ใช้โหมด I แทน ซึ่ง​จะ​ใช้​พลังงาน​น้อยลง โปรดดู

การ​ขับ​ลุยน้ำ

การ​ขับ​รถ​ใน​น้ำ​หมายถึง​การ​ขับ​รถ​ลุย​ผ่าน​น้ำ​ลึก​บน​พื้นผิว​ถนน​ที่​นอง​ด้วยน้ำ การ​ขับ​ลุย​น้ำ​จะต้อง​ทำ​อย่าง​ระมัดระวัง​อย่างยิ่ง

การ​ขับ​ขี่​แบบ​ประหยัดน้ำมัน

การ​ขับ​ขี่​อย่าง​ประหยัด​และ​เป็น​มิตร​กับ​สิ่งแวดล้อม​มาก​ขึ้น​ทำ​ได้​ด้วย​การ​ขับ​ขี่​อย่าง​ราบรื่น การ​คิด​ล่วงหน้า และ​การ​ปรับ​รูปแบบ​การ​ขับ​ขี่ และ​ความเร็ว​ของ​ท่าน​ตาม​สถานการณ์​ในขณะนั้น