ศึกษาคู่มือของคุณ

V40
2019

8 ผลลัพธ์

โหมด​การ​ขับขี่ ECO*

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

โหมด​ขับขี่ ECO คือ​ฟังก์ชัน​สำหรับ​รถ​ที่​ใช้​เกียร์​อัตโนมัติ ช่วย​ให้​ลักษณะ​การ​ขับ​ขี่​ของ​รถ​เหมาะสม​ที่สุด​เพื่อให้​สามารถ​ประหยัด​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ได้​มาก​ขึ้น และ​ยัง​เป็น​มิตร​ต่อ​สิ่งแวดล้อมด้วย

Start/Stop* - เครื่องยนต์​สตาร์ต​โดยอัตโนมัติ

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

ชุด​เครื่องยนต์​และ​ชุด​เกียร์​บาง​ชุด​จะ​มีฟังก์ชัน Start/Stop ซึ่ง​จะ​ทำงาน​ใน​สถานการณ์​อย่าง เช่น เมื่อ​จอด​อยู่​กับ​ที่​ใน​การจราจร​ที่​ติดขัด หรือ​เมื่อ​จอด​รอ​สัญญาณ​ไฟ​จราจร เป็นต้น ใน​บาง​กรณี เครื่องยนต์​ที่​ดับ​อัตโนมัติ​อาจ​สตาร์ต​ใหม่​โดย​ที่​คนขับ​ไม่​ต้อง​เป็น​ผู้​ตัดสินใจ​ว่า​ควร​จะ​เดินทางต่อไป

Start/Stop*

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

ชุด​เครื่องยนต์​พร้อม​ชุด​เกียร์​บาง​ชุด​จะ​ติดตั้งฟังก์ชัน Start/Stop ซึ่ง​จะ​ทำงาน​เมื่อ​อยู่​ใน​สภาพ​การจราจร​ที่​หยุด​นิ่ง​หรือ​หยุด​รอ​สัญญาณ​ไฟ โดย​เครื่องยนต์​จะ​ดับ​ลง​ชั่วคราว​และ​สตาร์ต​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​พร้อม​ที่​จะ​เดินทางต่อไป

Start/Stop* - ชุด​เกียร์​ธรรมดา​หยุด​ทำงาน​โดย​ไม่​คาดไว้

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

ชุด​เครื่องยนต์​และ​ชุด​เกียร์​บาง​ชุด​จะ​มีฟังก์ชัน Start/Stop ซึ่ง​จะ​ทำงาน​ใน​สถานการณ์​อย่าง เช่น เมื่อ​จอด​อยู่​กับ​ที่​ใน​การจราจร​ที่​ติดขัด หรือ​เมื่อ​จอด​รอ​สัญญาณ​ไฟ​จราจร เป็นต้น

Start/Stop* - สัญลักษณ์​และข้อความ

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

ฟังก์ชัน Start/Stop สามารถ​แสดง​ข้อความ​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวมได้

Start/Stop* - ฟังก์ชัน​และ​การ​ใช้งาน

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

ชุด​เครื่องยนต์​และ​ชุด​เกียร์​บาง​ชุด​จะ​มี​ฟังก์ชัน​การ​สตาร์ต​และ​ดับ​เครื่องยนต์​อัตโนมัติ ซึ่ง​จะ​ทำงาน​ใน​สถานการณ์​อย่างเช่น เมื่อ​จอด​อยู่​กับ​ที่​ใน​การจราจร​ที่​หนาแน่น หรือ​เมื่อ​จอด​รอ​สัญญาณ​ไฟ​จราจร เป็นต้น Start/Stop จะ​ทำงาน​โดยอัตโมัติ​เมื่อ​ท่าน​สตาร์ต​รถ​ด้วยกุญแจ

Start/Stop* - เครื่องยนต์​ไม่ดับ

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

ชุด​เครื่องยนต์​และ​ชุด​เกียร์​บาง​ชุด​จะ​มีฟังก์ชัน Start/Stop ซึ่ง​จะ​ทำงาน​ใน​สถานการณ์​อย่าง เช่น เมื่อ​จอด​อยู่​กับ​ที่​ใน​การจราจร​ที่​ติดขัด หรือ​เมื่อ​จอด​รอ​สัญญาณ​ไฟ​จราจร เป็นต้น ถึงแม้ว่าฟังก์ชัน Start/Stop จะ​ทำงาน​อยู่ แต่​เครื่องยนต์​อาจจะ​ไม่​หยุด​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​ทุกครั้ง

Start/Stop* - เครื่องยนต์​ไม่​สตาร์ต​โดยอัตโนมัติ

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

ชุด​เครื่องยนต์​และ​ชุด​เกียร์​บาง​ชุด​จะ​มีฟังก์ชัน Start/Stop ซึ่ง​จะ​ทำงาน​ใน​สถานการณ์​อย่าง เช่น เมื่อ​จอด​อยู่​กับ​ที่​ใน​การจราจร​ที่​ติดขัด หรือ​เมื่อ​จอด​รอ​สัญญาณ​ไฟ​จราจร เป็นต้น เครื่องยนต์​อาจ​ไม่​สตาร์ต​โดย​อัตโนมัติ​หลังจาก​ที่​มี​การ​ดับ​เครื่องยนต์​โดยอัตโนมัติ