ศึกษาคู่มือของคุณ

V40
2019

5 ผลลัพธ์

ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน* - การ​ตรวจสอบซ้ำ

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

เมื่อ​มี​การ​ซี​ลยาง​ด้วย​ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน Temporary Mobility Kit (TMK) ท่าน​จะต้อง​ทำ​การ​ตรวจสอบ​หลังจาก​ขับ​ขี่​เป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน* - การทำงาน

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

การ​ปะ​รอย​รั่ว​โดย​ใช้​ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน Temporary Mobility Kit (TMK)

ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน* - ภาพรวม

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

รายละเอียด​โดยรวม​ของ​ชิ้นส่วน​ประกอบ​ต่างๆ ของ​ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน Temporary Mobility Kit (TMK)

การ​เติม​ลม​ยาง​โดย​ใช้​เครื่อง​อัด​ลม​จาก​ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน*

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

ท่าน​สามารถ​เติม​ลม​ยาง​ชุด​เดิม​ของ​รถ​ได้​โดย​ใช้​เครื่อง​อัด​อากาศใน ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉินชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน

ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน*

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน Temporary Mobility Kit (TMK) ใช้​ใน​การ​ซี​ลอุดรอย​รั่ว รวมถึง​การ​ตรวจสอบ​และ​ปรับ​ความ​ดัน​ลมยาง