ศึกษาคู่มือของคุณ

V40
2019

7 ผลลัพธ์

สัญญาณเตือน* - การ​เปิด​สัญญาณ​เตือน​ซ้ำ​อีก​ครั้ง​โดยอัตโนมัติ

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

การเปิดสัญญาณเตือนสัญญาณเตือน ซ้ำ​อีก​ครั้ง​โดย​อัตโนมัติ​จะ​ช่วย​ป้องกัน​ไม่ให้​ท่าน​ออก​จาก​รถ​โดย​ปิด​สัญญาณ​เตือน​ไว้​โดย​ไม่ได้ตั้งใจ

สัญญาณเตือน*

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

เมื่อสัญญาณเตือนสัญญาณเตือน ถูก​กระตุ้น​ให้​ทำงาน ไซเรน​จะ​ดัง​ขึ้น​และ​ไฟ​เลี้ยว​ทั้งหมด​จะกะพริบ

การ​ลด​ระดับ​การ​ทำงาน​ของ​สัญญาณเตือน*

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

การ​ป้องกัน​ที่​ลดลง​หมายความ​ว่า​ตัว​ตรวจจับ​การ​เคลื่อนที่​และ​การ​เอียง​จะ​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงานชั่วคราว

ไฟสัญญาณเตือน*

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

ไฟสัญญาณ​เตือน​จะ​แสดง​สถานะของระบบ​สัญญาณเตือนระบบ​สัญญาณเตือน

สัญญาณเตือน* - การ​เปิด​ระบบ​สัญญาณ​เตือน​โดยอัตโนมัติ

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

ใน​บางประเทศ สัญญาณเตือนสัญญาณเตือน จะ​ทำงาน​หลังจาก​การ​หน่วง​เวลา​ระยะ​หนึ่ง ถ้า​เปิด​ประตู​คนขับ​แล้ว​ปิด​แต่​ไม่ได้​ล็อค​รถ​ซ้ำ​อีกครั้ง

สัญญาณเตือน*

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

สัญญาณ​เตือน​เป็น​อุปกรณ์​ที่​จะ​ทำ​การ​เตือน​ใน​สถานการณ์​ต่างๆ เช่น เมื่อ​มี​การ​บุก​รุก​เข้า​ไป​ใน​รถ เป็นต้น

สัญญาณเตือน* - กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ไม่ทำงาน

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

หาก​ไม่​สามารถ​ปิด​การ​ทำงานของสัญญาณเตือนสัญญาณเตือน โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล เช่น หากแบตเตอรี่แบตเตอรี่ ของ​กุญแจ​หมด​ไฟ ท่าน​สามารถ​ปลดล็อก ปิด​สัญญาณ​เตือน​และ​สตาร์ต​เครื่อง​ได้​ด้วย​วิธีต่อไปนี้: