ศึกษาคู่มือของคุณ

V40
2019

9 ผลลัพธ์

การ​เปลี่ยนไป​เป็นอุปกรณ์ Bluetooth® อีก​ชุดหนึ่ง

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

ถ้า​มี​อุปกรณ์​หลาย​ชุด​อยู่​ภายใน​รถ ท่าน​สามารถ​เปลี่ยน​จาก​อุปกรณ์​ที่​เชื่อมต่อ​อยู่​ไป​ใช้​อุปกรณ์​อีก​ชุด​หนึ่งได้ ขั้น​แรกจะต้อง ลงทะเบียนลงทะเบียน เข้า​กับ​รถยนต์ก่อน

เล่น​แทร็ก​เพลง​ใน​ดิสก์​หรือ​ไฟล์​เสียง​ตามลำดับ​แบบสุ่ม

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

ฟังก์ชัน​นี้​จะ​เล่นแทร็ก/ไฟล์​เสียง​ตามลำดับ​แบบสุ่ม

video

การ​ลงทะเบียนอุปกรณ์ Bluetooth®

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

สามารถ​มีอุปกรณ์ Bluetooth® เชื่อมต่อ​พร้อม​กัน​ได้​สองเครื่อง โทรศัพท์มือถือ​หนึ่ง​เครื่อง​และ​อุปกรณ์​เล่น​สื่อข้อมูล​อีก​หนึ่ง​เครื่อง ซึ่ง​สามารถ​ใช้​งาน​สลับ​ไป​มาได้ นอกจากนั้น ยัง​สามารถ​โทร​ออก​โดย​ใช้​โทรศัพท์ ในขณะ​ที่​เล่น​ไฟล์​เสียง​ใน​เวลา​เดียวกัน​ได้​อีกด้วย ท่านสามารถ เชื่อมต่อ​รถ​เข้า​กับอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อ​รถ​เข้า​กับอินเทอร์เน็ต ผ่าน​ทางการ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ของ​โทรศัพท์มือถือได้

ไปข้างหน้า/ย้อนกลับ​อย่างเร็ว

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

ท่าน​สามารถ​สั่ง​ให้​ไฟล์​เพลง​และ​ไฟล์วิดีโอ เล่น​ไปข้างหน้า/เล่น​ย้อนกลับ​อย่าง​รวดเร็วได้

การ​ตัด​การ​เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth®

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

เมื่ออุปกรณ์ Bluetooth® อยู่​นอก​ช่วง​ระยะ​ทำงาน รถยนต์​จะ​ยกเลิก​การ​เชื่อมต่อ​โดยอัตโนมัติ

video

สื่อ Bluetooth®

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

เครื่อง​เล่น​สื่อ​ของ​รถ​มา​พร้อมกับ Bluetooth® และ​สามารถ​เล่น​แฟ้ม​เสียงแบบ streaming ไร้​สาย​จาก​อุปกรณ์​ภายนอกด้วย Bluetooth® ได้ เช่น โทรศัพท์มือถือและ PDA

การ​ลบอุปกรณ์ Bluetooth® ออก

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

สามารถลบ (ยกเลิก​การลงทะเบียน) อุปกรณ์ Bluetooth® ออก​จาก​รถยนต์ได้ จากนั้น รถยนต์​จะ​ไม่​ค้นหา​อุปกรณ์​นั้น​โดย​อัตโนมัติ​อีกต่อไป

การ​เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth® โดยอัตโนมัติ

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

เมื่อ​เปิด​ใช้​งานฟังก์ชัน Bluetooth® ไว้ และ​อุปกรณ์​ที่​เชื่อมต่อ​ไว้​ล่าสุด​อยู่​ภายใน​ช่วง​ระยะ​การ​ทำงาน ระบบ​จะ​เชื่อมต่อ​อุปกรณ์​นั้น​โดยอัตโนมัติ ถ้า​อุปกรณ์​ที่​เชื่อมต่อ​อุปกรณ์​ล่าสุด​ไม่​อยู่​ในช่วง​ระยะ​การ​ทำงาน ระบบ​จะ​พยายาม​เชื่อมต่อ​กับ​อุปกรณ์ที่ ลงทะเบียน ลงทะเบียน ภายใน​รถ​ก่อน​หน้านั้น

การ​เชื่อมต่อ​และ​การ​ยกเลิก​การ​เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth®

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

รถยนต์มี Bluetooth® ติดตั้ง​อยู่ และ​สามารถ​ทำ​การ​ติดต่อสื่อสาร​แบบ​ไร้​สาย​กับอุปกรณ์ Bluetooth® อุปกรณ์​อื่น​ได้​หลังจาก​ที่ทำ การ​ลงทะเบียน​และ​การเชื่อมต่อการ​ลงทะเบียน​และ​การเชื่อมต่อ แล้ว