แบตเตอรี่

แบตเตอรี่สตาร์ต - การเปลี่ยน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ท่าน​สามารถ​เปลี่ยน​แบตเตอรี่​สตาร์ต​ใน​รถยนต์​เอง​ได้​โดย​ไม่​ต้อง​อาศัย​ความ​ช่วยเหลือ​จากศูนย์บริการ

การถอด

ประการแรก: ดึง​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ออก​จาก​กุญแจ​สตาร์ต และ​รอ​อย่างน้อย 5 นาที ก่อน​ทำ​การ​สัมผัส​ขั้วต่อ​ไฟฟ้า​ใดๆ ทั้งนี้​เนื่องจาก​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ​ต้อง​บันทึก​ข้อมูล​ที่​จำเป็น​ใน​โมดูล​ควบคุมต่างๆ

P3-V60H-Battery 1
P3-0920-Battery 2
P3-0920-Battery 3
P3-0920 Battery 4
P3-0920 Battery 5

เปิด​คลิป​บน​ฝา​ครอบ​ด้านหน้า และ​ถอด​ฝาครอบ

คลาย​ที่​ยึด​ยาง เพื่อให้​ฝา​ครอบ​ด้านหลัง​เป็นอิสระ

ถอด​ฝา​ครอบ​ด้านหลัง​โดย​ขัน​สก​รู​หนึ่ง​ส่วน​สี่​รอบ​แล้ว​ดึง​สก​รูออก

คำเตือน

เชื่อมต่อ​และ​ปลด​สายไฟ​ขั้วบวก​และ​ขั้ว​ลบ​ใน​ลำดับ​ที่ถูกต้อง

ถอด​สาย​เคเบิล​ขั้ว​ลบ​สีดำ

ถอด​สาย​เคเบิล​ขั้วบวก​สีแดง

ถอด​ท่อ​ยาง​ระบาย​อากาศ​จากแบตเตอรี่

คลาย​เกลียว​สก​รู​ที่​ยึด​แค​ลมป์แบตเตอรี่

เลื่อน​แบตเตอรี่​ไปข้างๆ

ยกขึ้น

การติดตั้ง

P3-0920 Battery assemble

วาง​แบตเตอรี่​ลง​ใน​กล่องแบตเตอรี่

เลื่อน​แบตเตอรี่​เข้า​ไป​ข้าง​ใน​และ​ไป​ด้านข้าง​จนถึง​ขอบ​หลัง​ของกล่อง

ขัน​แค​ลมป์​ที่​ยึด​แบตเตอรี่​ให้แน่น

ต่อเชื่อม​ท่อ​ยาง​ระบายอากาศ

ตรวจดู​ว่า​เชื่อมต่อ​กับ​แบตเตอรี่​และ​ช่อง​จ่าย​ที่​ตัวถัง​อย่างถูกต้อง

ต่อเชื่อม​สาย​เคเบิล​ขั้วบวก​สีแดง

ต่อเชื่อม​สาย​เคเบิล​ขั้ว​ลบ​สีดำ

กด​ฝา​ครอบ​ด้านหลัง​เข้า​ด้านใน (ดู​ที่ส่วน "การถอด​" ก่อน​หน้านี้)

ติดตั้ง​ขอบยาง (ดูที่ "การถอด")

จัด​วาง​ตำแหน่ง​ฝา​ครอบ​ด้านหน้า​และ​ยึด​ด้วยคลิป (ดูที่ "การถอด")

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​แบตเตอรี่​สตาร์ต​ของ​รถ ดูที่ แบตเตอรี่สตาร์ต - ทั่วไป และ การ​พ่วง​สตาร์ต​กับ​แบตเตอรี่​อีก​ชุดหนึ่ง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่