การ​บริการ​และ​การ​ซ่อมบำรุง

ระบบ​ควบคุม​สภาพอากาศ - การ​ตรวจหา​ข้อบกพร่อง​และ​การซ่อมแซม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​บริการ​และ​ซ่อมแซม​ระบบ​ปรับ​อากาศ​จะต้อง​ดำเนินการ​โดย​ศูนย์บริการ​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็น​ทางการเท่านั้น

การ​ตรวจสอบ​และ​แก้ไข​ปัญหา​และ​การซ่อม

ระบบ​ปรับ​อากาศ​จะ​มี​น้ำยา​จับฟลูออ​เรสเซนต์ ท่าน​สามารถ​ใช้​แสงอัลต​ร้า​ไว​โอ​เล็ต​ใน​ระหว่าง​การ​ตรวจสอบ​การ​รั่วได้

วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​วอล​โว่​ที่​ได้รับอนุญาต

รถ​ที่​ใช้​น้ำยา​ทำ​ความเย็น R134a

คำเตือน

ระบบ​ปรับ​อากาศ​จะ​มี​สาร​ทำ​ความเย็น R134a แบบ​ปรับ​ความ​ดันแล้ว ระบบ​นี้​ต้อง​ได้รับ​การ​บริการ​และ​ซ่อมแซม​จาก​ศูนย์บริการ​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​แล้วเท่านั้น

รถ​ที่​ใช้​น้ำยา​ทำ​ความเย็น R1234yf

คำเตือน

ระบบ​ปรับ​อากาศ​จะ​มี​น้ำยา​ทำ​ความเย็น R1234yf ที่​มี​ความดัน ตาม SAE J2845 (การ​ฝึกอบรม​ช่าง​เทคนิค​สำหรับ​การ​บริการ​ที่​ปลอดภัย​และ​การ​จำกัด​การ​ใช้​น้ำยา​ทำ​ความ​เย็น​ใน​ระบบ​ปรับ​อากาศ​แบบเคลื่อนที่) การ​บริการ​และ​การ​ซ่อม​ระบบ​น้ำยา​ทำ​ความ​เย็น​จะต้อง​ดำเนินการ​โดย​ช่าง​เทคนิค​ที่​ได้รับ​การ​รับรอง​และ​ผ่าน​การ​ฝึกอบรม​แล้ว​เท่านั้น เพื่อให้​แน่ใจ​ได้​ถึง​ความ​ปลอดภัย​ของระบบ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่