เบรก

เบรกเท้า - ไฟ​เบรก​ฉุกเฉิน​และ​ไฟ​กะพริบ​ฉุกเฉินอัตโนมัติ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ไฟ​เบรก​ฉุกเฉิน​ถูก​กระตุ้น​เพื่อ​เตือน​รถ​คัน​หลัง​ใน​การ​เบรก​อย่างกะทันหัน การ​ทำงาน​นี้​หมายความ​ว่า ไฟ​เบรก​จะ​กะพริบ​แทน​การ​ติด​สว่าง​อย่าง​ต่อเนื่อง​อย่างเช่น​ที่​เป็น​ใน​การ​เบรกตามปกติ

ไฟ​เบรก​ฉุกเฉิน​จะ​ทำงาน​ที่​ความเร็ว​สูงกว่า 50 กม./ชม.(31 ไมล์​ต่อชั่วโมง) ใน​กรณี​ที่​มี​การ​เบรก​อย่างแรง หลังจาก​ความเร็ว​รถ​ลดลง​ต่ำกว่า 10 กม./ชม.(6 ไมล์​ต่อชั่วโมง) ไฟ​เบรก​จะ​เปลี่ยน​จาก​กะพริบ​เป็น​ติด​สว่าง​คงที่​ตามปกติ ในขณะเดียวกัน ไฟ​กะพริบ​ไฟ​เตือนฉุกเฉิน ของ​รถ​จะ​ถูก​สั่ง​ให้ทำงาน ซึ่ง​จะ​กะพริบ​จนกว่า​คนขับ​จะ​เร่ง​ความเร็ว​รถ​ให้​สูงขึ้น​อีก​ครั้ง หรือ​ปิด​สวิตช์​ไฟ​กะพริบ​ไฟ​เตือนฉุกเฉิน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่