เบรก

เบรกเท้า - ระบบ​ช่วย​เบรกฉุกเฉิน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ช่วย​เบรกฉุกเฉิน EBA (Emergency Brake Assist) จะ​ช่วย​เพิ่ม​แรง​เบรก​ซึ่ง​ทำ​ให้​ระยะ​การ​เบรก​สั้นลง

EBA จะ​ตรวจสอบ​ลักษณะ​การ​เบรก​ของ​คนขับ และ​เพิ่ม​แรง​เบรก​เมื่อจำเป็น แรง​เบรก​สามารถ​เสริม​ได้​จนถึง​ระดับ​ที่ระบบ ABS ทำงาน การทำงาน EBA จะ​ถูก​ระงับ​เมื่อ​ความ​ดัน​บน​แป้น​เบรกลดลง

บันทึก

เมื่อ EBA ถูก​สั่ง​ให้​ทำงาน แป้น​เบรก​จะ​ปรับ​ลด​ต่ำลง​เล็กน้อย​จาก​ปกติ เหยียบ (ค้างไว้) แป้น​เบรก​ให้​นาน​ที่สุด​เท่าที่จำเป็น ถ้า​มี​การ​ปล่อย​แป้น​เบรก จะ​เป็น​การ​หยุด​การ​เบรก​ทุกประเภท


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่