เบรก

น้ำมันเบรก - เกรด​และปริมาณ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

น้ำมัน​เบรก​เป็น​ตัวกลาง​ใน​ระบบ​เบรกไฮ​ดรอ​ลิก​ที่​ใช้​ใน​การ​ส่งผ่าน​ความ​ดัน​จาก​แม่​ปั๊ม​เบรก​ไป​ยัง​เบรก​ทางกล

เกรด​ที่กำหนด: Volvo Original Dot 4คลาส 6 หรือเทียบเท่า

ความจุ: 0.6 ลิตร


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่