เข็ม​ขัดนิรภัย

ข้อมูล​ทั่วไป​เกี่ยวกับ​เข็ม​ขัดนิรภัย

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​เบรก​อย่าง​รุนแรง​อาจ​ทำ​ให้​ได้รับ​ผล​ตามมา​ที่​ร้ายแรง​ได้ หาก​ไม่​ใช้​เข็ม​ขัด​รัดนิรภัย ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ผู้โดยสาร​ทุก​คน​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ใน​ระหว่าง​การเดินทาง

p3007 Säkerhet i kupé

ยึด​เข็ม​ขัด​คาด​หน้า​ตัก​ให้​แน่น​ที่​บริเวณ​เหนือ​ตัก โดย​การ​ดึง​เข็ม​ขัด​พาด​ไหล่​ขึ้น​ไป​ทางหัวไหล่ เข็ม​ขัด​ช่วง​ตัก​จะต้อง​อยู่​ใน​ระดับต่ำ (ไม่​อยู่​เหนือ​ช่วงท้อง)

เป็น​สิ่ง​สำคัญ​ที่​จะต้อง​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ให้​ติด​แน่น​กับ​ตัว เพื่อให้​เข็ม​ขัด​สามารถ​ให้​การ​ปกป้องสูงสุด ห้าม​เอียง​พนัก​พิง​หลัง​ไป​ข้าง​หลัง​มาก​เกินไป​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ได้รับ​การ​ออกแบบ​มา​เพื่อให้​การ​ป้องกัน​ใน​ตำแหน่ง​การ​นั่งปกติ

ผู้โดยสาร​ที่ไม่ได้คาด เข็ม​ขัด​นิรภัย​จะ​ได้รับ​การ​เตือนด้วยสัญญาณเสียง​เตือน​และ​ไฟเตือน

โปรด​จำ​ไว้​เสมอว่า

  • ห้าม​ใช้​คลิป​หรือ​สิ่ง​อื่น​ใด​ที่​เป็น​อุปสรรค​ไม่ให้​เข็ม​ขัด​นิรภัย​โอบ​รัด​ได้​อย่างถูกต้อง
  • เข็ม​ขัด​นิรภัย​จะต้อง​ไม่​บิด​เกลียว​หรือ​ติดขัด​อยู่​กับ​สิ่ง​ใด​ก็ตาม

คำเตือน

เข็ม​ขัด​นิรภัย​และ​ถุง​ลม​นิรภัย​เป็น​อุปกรณ์​ที่​ทำงานร่วมกัน ถ้า​ไม่​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัย​หรือ​ใช้​งาน​ไม่​ถูกต้อง อาจ​ทำ​ให้​ประสิทธิภาพ​ใน​การ​ป้องกัน​อันตราย​จาก​ถุง​ลม​นิรภัย​ลดลง​ใน​กรณี​ที่​เกิด​การชน

คำเตือน

เข็ม​ขัด​นิรภัย​แต่​ละ​เส้น​ออกแบบ​มา​ให้​ใช้​งาน​สำหรับ​หนึ่ง​คนเท่านั้น

คำเตือน

ห้าม​ดัดแปลง​หรือ​ซ่อมแซม​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ด้วยตัวเอง วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

ถ้า​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ได้รับ​แรง​กระแทก​อย่าง​แรง ตัวอย่างเช่น ใน​กรณี​ที่​เกิด​การ​ชน ต้อง​เปลี่ยน​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ทั้งชุด แม้ว่า​เข็ม​ขัด​นิรภัย​จะ​ไม่​แสดง​ถึง​ความ​เสียหาย​ใดๆ แต่​คุณสมบัติ​ใน​การ​ป้องกัน​บางอย่าง​ของ​เข็ม​ขัด​นิรภัย​อาจ​สูญเสียไป นอกจากนี้ ให้​เปลี่ยน​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ด้วย​ถ้า​พบว่า​เข็ม​ขัด​สึก​หรอ​หรือเสียหาย เข็ม​ขัด​นิรภัย​อัน​ใหม่​ต้อง​ได้รับ​การ​รับรอง​ประเภท​และ​ถูก​กำหนด​มา​เพื่อ​ใช้​สำหรับ​การ​ติดตั้ง​ใน​ตำแหน่ง​เดียวกับ​เข็ม​ขัด​ที่​ถูกเปลี่ยน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่