ศึกษาคู่มือของคุณ

V60 Cross Country
2017 Late

10 ผลลัพธ์

ข้อมูล​ทั่วไป​เกี่ยวกับ​ความ​ปลอดภัย​สำหรับเด็ก

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

วอล​โว่​มี​อุปกรณ์​เพื่อ​ความ​ปลอดภัย​สำหรับเด็ก (ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก​, เบาะ​รอง​นั่ง​เสริม และ​อุปกรณ์ยึด) ที่​ได้รับ​การ​ออกแบบ​มา​สำหรับ​การ​ติดตั้ง​ใน​รถ​คัน​นี้โดยเฉพาะ

ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก - ISOFIX

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ISOFIX เป็น​ระบบ​ตัว​ยึดสำหรับที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ภายในรถ ที่​เป็นไป​ตาม​มาตรฐาน​ระดับนานาชาติ

ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เด็ก​ควร​นั่ง​อย่าง​สบาย​และปลอดภัย ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ได้​ใช้​งาน​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​อย่างถูกต้อง

เบาะ​รอง​นั่ง​เสริม​แบบ​สองระดับ* - การ​ลดระดับ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เบาะ​นั่ง​เสริม​แบบ​ติดตั้ง​ในตัว ใน​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​จะ​สามารถ​พับ​ลง​จาก​ระดับบน​และ​ระดับ​ล่าง​ไป​ยัง​ตำแหน่ง​ต่ำสุด​ใน​เบาะ​รอง​นั่งได้ อย่างไร​ก็​ตาม จะ​ไม่​สามารถ​ปรับ​เบาะ​รอง​นั่ง​เสริม​จาก​ขั้นตอน​พับ​ขึ้น​ไป​ยัง​ขั้นตอน​พับ​ลงได้

ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก - จุด​ยึดด้านบน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

รถ​จะ​มี​จุด​ยึด​ด้านบนสำหรับที่​นั่ง​สำหรับเด็กแบบ​หัน​ไป​ข้างหน้า​บางรุ่น จุด​ยึด​ต่างๆ เหล่านี้​ตั้งอยู่​บน​ด้านหลัง​ของ​เบาะนั่ง

ISOFIX - ชนิด​ของ​ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​มี​ขนาด​ต่างๆ ขนาด​ของ​รถ​ก็​แตกต่างกัน ดังนั้น​เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ทุก​แบบ​อาจ​ไม่​เหมาะ​กับ​เบาะ​นั่ง​ทุก​เบาะ​นั่ง​ใน​รถ​ทุกรุ่น

ISOFIX - คลาสขนาด

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ได้​มี​การ​กำหนด​คลาส​สำหรับ​ขนาด​ของ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ที่​ใช้​ระบบ​ตัวยึด ISOFIX เพื่อ​ช่วย​ผู้ใช้​ใน​การเลือกชนิด​ของ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ที่ถูกต้อง

เบาะ​นั่ง​สำหรับเด็ก - เบาะ​นั่ง​เสริม​สองระดับ*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เบาะ​รอง​นั่ง​เสริม​แบบ​ติดตั้ง​ใน​ตัว​ใน​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​จะ​ทำ​ให้​เด็กๆ นั่ง​อย่าง​สบาย​และปลอดภัย

ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก - ตำแหน่ง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ตำแหน่ง​ที่​เด็ก​นั่ง​ใน​รถ​และ​การ​เลือกใช้​อุปกรณ์ ต้อง​พิจารณา​ตาม​น้ำหนัก​และ​ขนาด​ของเด็ก

เบาะ​รอง​นั่ง​เสริม​แบบ​สองระดับ* - การยกขึ้น

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เบาะ​รอง​นั่ง​เสริม​แบบ​ติดตั้ง​ในตัว ใน​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​สามารถ​พับ​ขึ้น​ได้​สองระดับ ระดับ​เบาะ​รอง​นั่ง​ที่​สามารถ​ปรับ​ได้​นั้น​จะ​ขึ้นอยู่​กับ​น้ำหนัก​ของเด็ก