ความ​ปลอดภัย​สำหรับเด็ก

ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก - ตำแหน่ง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ตำแหน่ง​ที่​เด็ก​นั่ง​ใน​รถ​และ​การ​เลือกใช้​อุปกรณ์ ต้อง​พิจารณา​ตาม​น้ำหนัก​และ​ขนาด​ของเด็ก

P3007 - Krockkudde och barnstol

ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ด้านหลัง​และ​ถุง​ลม​นิรภัย​ไม่​สามารถ​ใช้​งาน​ร่วมกันได้

ถ้า​ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับผู้โดยสารเปิด​ใช้งาน อยู่ จะต้องติดตั้งที่​นั่ง​สำหรับเด็ก แบบ​หัน​ไป​ทางด้านหลัง​ไว้​บน​ที่​นั่ง​ด้านหลังเสมอ ถ้า​เด็ก​กำลัง​นั่ง​ใน​เบาะ​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า เด็ก​อาจ​ได้รับ​บาดเจ็บ​สาหัส​ได้​ถ้า​ถุง​ลม​นิรภัย​พอง​ตัวออก

ถ้า​ปิด​ใช้​งาน​ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​ผู้โดยสาร​แล้ว จึง​จะ​สามารถ​ติดตั้ง​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ด้านหลัง​ไว้​บน​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้าได้

ป้าย​สำหรับ​ถุง​ลม​นิรภัยผู้โดยสาร

P3/P4-1546-Airbag decal placement 2

รูป​ลอก​จะ​อยู่​บน​ที่​บัง​แดด​ด้านผู้โดยสาร

P3-1420-S60/V60/V60H/XC60-Airbag decal placement 1

รูป​ลอก​จะ​อยู่​บน​เสา​ประตู​ด้านผู้โดยสาร ป้าย​จะ​สามารถ​มองเห็น​ได้​เมื่อ​เปิด​ประตูผู้โดยสาร

รูป​ลอก​เตือน​สำหรับ​ถุง​ลม​นิรภัย​ผู้โดยสาร​จะ​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​ตามที่​แสดง​ไว้ด้านบน

ท่าน​สามารถวาง:

  • ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ทางด้านหลัง​บน​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า​เมื่อ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​ผู้โดยสารไว้
  • ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ทางด้านหน้า/เบาะ​รอง​นั่ง​เสริม​บน​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า​เมื่อ​เปิด​ใช้​งาน​ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​ผู้โดยสารไว้
  • เบาะ​นั่ง​สำหรับเด็ก/เบาะ​รอง​นั่ง​อย่าง​น้อย​หนึ่ง​ที่​ใน​เบาะ​นั่งด้านหลัง

คำเตือน

ห้าม​ใช้​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ทางด้านหลัง​บน​ที่​นั่ง​ที่​มี​การ​ป้องกัน​โดย​การ​เปิด​ใช้​งาน​ถุง​ลม​นิรภัยไว้ หาก​ไม่​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​นี้ เด็ก​อาจ​ได้รับ​บาดเจ็บ​ร้ายแรง​หรือ​เสียชีวิตได้

คำเตือน

ห้าม​ยืน​หรือ​นั่ง​ที่​ด้านหน้า​ของ​ที่​นั่ง​ผู้โดยสารด้านหน้า

ห้าม​ใช้​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ทางด้านหลัง​บน​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า ถ้า​เปิด​ใช้​งาน​ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​ผู้โดยสารไว้

ห้าม​ไม่ให้​ผู้โดยสาร​ที่​นั่ง​หัน​ไป​ทางด้านหน้า (ทั้ง​เด็ก​และผู้ใหญ่) นั่ง​บน​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า​เมื่อ​ปิด​ใช้​งาน​ถุง​ลม​นิรภัย​ผู้โดยสารไว้

หาก​ไม่​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ที่​กล่าว​ไว้​ข้างต้น อาจ​ทำ​ให้​ได้รับ​อันตราย​ถึง​แก่​ชีวิต​หรือ​ได้รับ​บาดเจ็บ​ร้ายแรงได้

คำเตือน

ห้าม​ใช้​เบาะเสริม/ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ที่​มี​คาน​เหล็ก​หรือ​ที่​นั่ง​ประเภท​ที่​ออกแบบ​มา​ให้​สามารถ​วาง​บน​ปุ่ม​ปลด​หัว​เข็ม​ขัด​นิรภัย เนื่องจาก​อาจ​ทำ​ให้​หัว​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ปลด​ออก​ได้เอง

ห้าม​ให้​ส่วนบน​ของ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​วาง​ชิด​กับ​กระจกหน้า

บันทึก

ข้อกำหนด​ต่างๆ เกี่ยวกับ​ตำแหน่ง​การ​นั่ง​ใน​รถยนต์​ของ​เด็ก​อาจ​เปลี่ยนแปลง​ไป​ตาม​ข้อกำหนด​ของ​แต่​ละประเทศ ตรวจสอบ​ข้อกำหนด​ก่อน​การ​ใช้งาน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่