Safety mode

ข้อมูล​ทั่วไป​เกี่ยวกับ​โหมดปลอดภัย

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

โหมด​ความ​ปลอดภัย​เป็น​สถานะการ​ป้องกัน ซึ่ง​จะ​ทำงาน​เมื่อ​การ​ชน​อาจ​ทำ​ให้​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​สำคัญ​ต่างๆ ของ​รถ เช่น ท่อ​ส่ง​น้ำมันเชื้อเพลิง​, เซ็นเซอร์​ของ​ระบบ​ความ​ปลอดภัย หรือ​ระบบ​เบรก ได้รับ​ความเสียหาย

P3-1320-Safety mode in Std-line

สัญลักษณ์​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบอนาล็อก

P3-1246-312H-Safety mode

สัญลักษณ์​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบดิจิตอล

ถ้า​รถ​เกิด​การ​ชน ข้อความ Safety mode See manual อาจ​แสดง​ขึ้น​ใน​จอ​แสดง​ข้อมูลของแผง​หน้าปัด​แบบรวม ซึ่ง​หมายความ​ว่า​รถ​มี​ความสามารถ​ใน​การ​ทำงาน​ที่ลดลง

คำเตือน

หาก​รถ​ของ​ท่าน​อยู่​ใน​โหมด​นิรภัย อย่า​พยายาม​ซ่อมแซม​รถยนต์​หรือ​รี​เซต​อุปกรณ์​อิเล็กทรอนิกส์​ด้วยตนเอง เนื่องจาก​อาจ​ทำ​ให้​เกิด​การ​บาดเจ็บ หรือ​ทำ​ให้​รถ​ทำงาน​บกพร่องได้ วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ให้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​เป็น​ผู้​ตรวจสอบ​และ​ทำ​ให้​รถ​กลับมา​อยู่​ใน​สภาพ​ปกติหลังจาก Safety mode See manual ปรากฏขึ้น


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่