Safety mode

โหมดปลอดภัย - การ​เคลื่อนย้ายรถ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ถ้า Normal mode แสดง​ขึ้นเมื่อ Safety mode See manual ได้รับ​การ​รี​เซ็ต​แล้วหลังจากพยายาม​สตาร์ตรถ จะ​สามารถ​เคลื่อนย้าย​รถ​อย่าง​ปลอดภัย​ออก​จาก​ตำแหน่ง​อันตรายได้

ห้าม​เคลื่อนย้าย​รถ​ไป​ไกล​เกิน​กว่า​ที่จำเป็น

คำเตือน

หาก​รถ​อยู่​ใน​โหมด​นิรภัย ห้าม​ลาก​รถ​เป็น​อันขาด จะต้อง​ใช้​วิธี​ขนส่ง​รถเท่านั้น วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​วิธี​ขนส่ง​รถ​ไป​ที่​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่