ถุง​ลมนิรภัย

ระบบ​ถุง​ลมนิรภัย

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ใน​กรณี​ที่​เกิด​การ​ชน​ด้านหน้า ระบบ​ถุง​ลม​นิรภัย​จะ​ช่วย​ป้องกัน​บริเวณศีรษะ​, ใบหน้า และ​ทรวง​อก​ของ​คนขับ​และผู้โดยสาร

SRS-systemet (vänsterstyrd bil)

ระบบ​ถุง​ลม​นิรภัย​เมื่อ​มอง​จากด้านบน​, รถ​พวงมาลัยซ้าย

SRS-systemet (högerstyrd bil)

ระบบ​ถุง​ลม​นิรภัย​เมื่อ​มอง​จากด้านบน​, รถ​พวงมาลัยขวา

ระบบ​นี้​ประกอบด้วย​ถุง​ลม​นิรภัย​และ​เซ็นเซอร์ต่างๆ เมื่อ​เกิด​การ​ชน​อย่าง​รุนแรง​พอ เซ็นเซอร์​ต่างๆ จะ​ตอบสนอง และ​ถุง​ลมนิรภัย (ต่างๆ) จะ​พอง​ตัว​ด้วย​แก๊ส​ที่ร้อน ถุง​ลม​นิรภัย​จะ​รองรับ​ผู้โดยสาร​จาก​แรง​กระแทก​ที่​เกิดขึ้น​เนื่องจาก​การชน ถุง​ลม​นิรภัย​จะ​ยุบตัว​เมื่อ​ถูกอัด เมื่อ​สิ่ง​นี้​เกิดขึ้น ควัน​จะ​กระจาย​เข้า​ไป​ใน​รถ ซึ่ง​ถือ​เป็น​เรื่องปกติ ขั้นตอน​ทั้งหมด​นี้​รวมถึง​การ​พอง​ตัว​และ​การ​ยุบตัว​ของ​ถุง​ลม​นิรภัย​จะ​เกิดขึ้น​ภายใน​เสี้ยววินาที

ถ้า​ถุง​ลม​นิรภัย​พอง​ตัว​แล้ว เรา​มี​ข้อแนะนำดังต่อไปนี้:

  • การ​กู้รถ วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ใช้​วิธี​ขนส่ง​รถ​ไป​ที่​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง ห้าม​ขับ​รถ​โดย​ที่​ถุง​ลม​นิรภัย​ต่างๆ พอง​ตัวอยู่
  • วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ใช้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​ใน​การ​เปลี่ยน​ส่วนประกอบ​ต่างๆ ใน​ระบบ​นิรภัย​ของรถ
  • ไป​พบ​แพทย์เสมอ

คำเตือน

โมดูล​ควบคุม​ของ​ระบบ​ถุง​ลม​นิรภัย​มี​ตำแหน่ง​อยู่​ที่​คอนโซลกลาง หาก​คอนโซล​กลาง​เปียก​น้ำ​หรือ​ของเหลว​อื่นๆ ให้​ดึง​สาย​แบตเตอรี่ออก ห้าม​ลอง​สตาร์ต​รถ​เนื่องจาก​ถุง​ลม​นิรภัย​อาจทำงาน การ​กู้รถ วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ใช้​วิธี​ขนส่ง​รถ​ไป​ที่​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

คำเตือน

ห้าม​ขับ​รถ​โดย​ที่​ถุง​ลม​นิรภัย​พอง​ตัวแล้ว ถุง​ลม​นิรภัย​อาจ​ทำ​ให้​การ​บังคับ​เลี้ยว​เป็นไป​โดยยากลำบาก รวมทั้ง​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​อื่นๆ อาจ​ได้รับ​ความ​เสียหายได้ ควัน​และ​ฝุ่น​ละออง​ที่​เกิดขึ้น​ขณะที่​ถุง​ลม​นิรภัย​พอง​ตัว​อาจ​ทำ​ให้​เกิด​การบาดเจ็บ/การ​ระคาย​เคือง​ต่อ​ผิวหนัง​และ​ดวงตา​ได้ หาก​เกิด​การ​ระคาย​เคือง​ให้​ล้าง​ทำ​ความ​สะอาด​ด้วย​น้ำเย็น การ​พอง​ตัว​ที่​รวดเร็ว​และ​เส้น​ใย​ของ​ถุง​ลม​นิรภัย​อาจ​เป็น​สาเหตุ​ให้​เกิด​แผล​ถลอก​และ​ผิวหนัง​แสบ​ร้อนได้

คำเตือน

วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​เพื่อ​รับ​การซ่อมแซม งาน​ที่​บกพร่อง​ใน​ระบบ​ถุง​ลม​นิรภัย​อาจ​ทำ​ให้​เกิด​การ​ทำงาน​บกพร่อง​ซึ่ง​อาจ​ทำ​ให้​เกิด​การ​บาดเจ็บ​ที่​ร้ายแรงได้

บันทึก

ตัว​ตรวจจับ​จะ​ตอบสนอง​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ลักษณะ​ของ​การ​ชน รวมทั้ง​ขึ้นอยู่​กับ​ว่า​ได้​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ไว้หรือไม่ หลักการ​นี้​จะ​นำไปใช้​กับ​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ที่​ทุกตำแหน่ง

ดังนั้น เป็นไป​ได้​ว่า​อาจ​มี​ถุง​ลม​นิรภัย​เพียง​หนึ่งชุด (หรือ​อาจ​ไม่​มีเลย) ที่​พอง​ตัว​เมื่อ​เกิด​การชน ตัว​ตรวจจับ​จะ​ตรวจจับ​แรง​การ​ชน​ที่​ปะทะ​เข้า​กับ​รถ​และ​จะ​ปรับ​สภาพ​การ​ทำงาน​ให้​สอดคล้อง​กัน เพื่อให้​ถุง​ลม​นิรภัย​หนึ่ง​ชุด​หรือ​มากกว่า​พอง​ตัวออก


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่