ถุง​ลมนิรภัย

ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับผู้โดยสาร

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เพื่อ​เป็น​การ​เสริม​การ​ป้องกันโดย เข็ม​ขัดนิรภัย ที่​ด้าน​ผู้โดยสาร รถยนต์​จะติดตั้ง ถุง​ลมนิรภัย

ถุง​ลม​นิรภัย​นี้​จะ​พับ​เก็บ​อยู่​ใน​ที่​เก็บ​บริเวณ​เหนือ​ลิ้นชัก​เก็บของ แผง​ครอบ​จะ​มีเครื่องหมาย AIRBAG กำกับไว้

P3-1246-S60/V60 Passengerside airbag i facia, LHD

ตำแหน่ง​ของ​ถุง​ลม​นิรภัย​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า​ใน​รถ​พวงมาลัยซ้าย

P3-1246-S60/V60 Passengerside airbag i facia, RHD

ตำแหน่ง​ของ​ถุง​ลม​นิรภัย​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า​ใน​รถ​พวงมาลัยขวา

ป้าย​สำหรับ​ถุง​ลม​นิรภัยผู้โดยสาร

P3/P4-1546-Airbag decal placement 2

รูป​ลอก​จะ​อยู่​บน​ที่​บัง​แดด​ด้านผู้โดยสาร

P3-1420-S60/V60/V60H/XC60-Airbag decal placement 1

รูป​ลอก​จะ​อยู่​บน​เสา​ประตู​ด้านผู้โดยสาร ป้าย​จะ​สามารถ​มองเห็น​ได้​เมื่อ​เปิด​ประตูผู้โดยสาร

รูป​ลอก​เตือน​สำหรับ​ถุง​ลม​นิรภัย​ผู้โดยสาร​จะ​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​ตามที่​แสดง​ไว้ด้านบน

คำเตือน

ห้าม​ใช้​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ทางด้านหลัง​บน​ที่​นั่ง​ที่​มี​การ​ป้องกัน​โดย​การ​เปิด​ใช้​งาน​ถุง​ลม​นิรภัยไว้ หาก​ไม่​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​นี้ เด็ก​อาจ​ได้รับ​บาดเจ็บ​ร้ายแรง​หรือ​เสียชีวิตได้

คำเตือน

เข็ม​ขัด​นิรภัย​และ​ถุง​ลม​นิรภัย​เป็น​อุปกรณ์​ที่​ทำงานร่วมกัน ถ้า​ไม่​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัย​หรือ​ใช้​งาน​ไม่​ถูกต้อง อาจ​ทำ​ให้​ประสิทธิภาพ​ใน​การ​ป้องกัน​อันตราย​จาก​ถุง​ลม​นิรภัย​ลดลง​ใน​กรณี​ที่​เกิด​การชน

เพื่อ​ลด​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การ​บาดเจ็บ​ใน​กรณี​ที่​ถุง​ลม​นิรภัย​พอง​ตัว ผู้โดยสาร​ต้อง​นั่ง​ตัว​ตรง​โดย​ให้​เท้า​วาง​บน​พื้น​และ​หลัง​พิง​ติด​กับ​พนักพิง ต้อง​คาด​เข็ม​ขัดนิรภัย

คำเตือน

ห้าม​ใส่​วัตถุ​ใดๆ ที่​ด้านหน้า​หรือ​ด้านบน​เหนือ​แผง​คอนโซล​ที่​มี​ถุง​ลม​นิรภัย​ติดตั้งอยู่

คำเตือน

ห้าม​ยืน​หรือ​นั่ง​ที่​ด้านหน้า​ของ​ที่​นั่ง​ผู้โดยสารด้านหน้า

ห้าม​ใช้​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ทางด้านหลัง​บน​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า ถ้า​เปิด​ใช้​งาน​ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​ผู้โดยสารไว้

ห้าม​ไม่ให้​ผู้โดยสาร​ที่​นั่ง​หัน​ไป​ทางด้านหน้า (ทั้ง​เด็ก​และผู้ใหญ่) นั่ง​บน​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า​เมื่อ​ปิด​ใช้​งาน​ถุง​ลม​นิรภัย​ผู้โดยสารไว้

หาก​ไม่​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ที่​กล่าว​ไว้​ข้างต้น อาจ​ทำ​ให้​ได้รับ​อันตราย​ถึง​แก่​ชีวิต​หรือ​ได้รับ​บาดเจ็บ​ร้ายแรงได้

สวิตช์ - PACOS*

ถุง​ลม​นิรภัย​ผู้โดยสาร​ด้านหน้าสามารถ ยกเลิก​การ​ทำงานได้ ถ้า​รถยนต์​มีสวิตช์ PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)

คำเตือน

ถุง​ลม​นิรภัย​ใช้​งานอยู่ (เบาะ​นั่งผู้โดยสาร):

ห้าม​ใช้​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ทางด้านหลัง​บน​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า​เมื่อ​เปิด​ใช้​งาน​ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​ผู้โดยสารไว้

ถุง​ลม​นิรภัย​ระงับ​การทำงาน (เบาะ​นั่งผู้โดยสาร):

ห้าม​ไม่ให้​ผู้โดยสาร​ที่​นั่ง​หัน​ไป​ทางด้านหน้า (ทั้ง​เด็ก​และผู้ใหญ่) นั่ง​บน​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า​เมื่อ​ปิด​ใช้​งาน​ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​ผู้โดยสารไว้

หาก​ไม่​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ที่​กล่าว​ไว้​ข้างต้น อาจ​ทำ​ให้​ได้รับ​อันตราย​ถึง​แก่​ชีวิต​หรือ​ได้รับ​บาดเจ็บ​ร้ายแรงได้

คำเตือน

ถ้า​รถ​มี​ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า แต่​ไม่​มีสวิตช์ PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch) ถุง​ลม​นิรภัย​จะ​เปิด​ทำงาน​อยู่เสมอ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่