ถุง​ลมนิรภัย

ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับผู้โดยสาร - การ​เปิด​ใช้งาน/การ​ยกเลิก​การทำงาน*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ถุง​ลม​นิรภัย​ผู้โดยสารด้านหน้า สามารถ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ได้​ถ้า​รถ​มีสวิตช์ PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch) ติดตั้งอยู่

สวิตช์ - PACOS

สวิตช์​สำหรับ​ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับผู้โดยสาร (PACOS) อยู่​ที่​ขอบ​ของ​คอนโซล​หน้าที่​ด้าน​ผู้โดยสาร และ​สามารถ​เข้าถึง​ได้​เมื่อ​เปิด​ประตู​ด้านผู้โดยสาร

ตรวจสอบ​ว่า​สวิตช์​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​ที่ต้องการ ควรใช้เขี้ยวกุญแจ ของ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ใน​การ​เปลี่ยนตำแหน่ง

P3-1420-S60/V60/V60H/XC60-PACOS

ตำแหน่ง​ของ​สวิตช์​ถุง​ลมนิรภัย

ON - ถุง​ลม​นิรภัย​พร้อมทำงาน เมื่อ​สวิตช์​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​นี้ ผู้โดยสาร​ที่​นั่ง​หัน​ไป​ทางด้านหน้า​รถ​ทุกคน (ทั้ง​เด็ก​และผู้ใหญ่) จะ​สามารถ​นั่ง​บน​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ได้​อย่างปลอดภัย
OFF - ถุง​ลม​นิรภัย​ถูก​ยกเลิก​การทำงาน เมื่อ​สวิตช์​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​นี้ เด็ก​ที่​นั่ง​อยู่​ใน​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ทางด้านหลัง​จะ​สามารถ​นั่ง​บน​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า​ได้​อย่างปลอดภัย

คำเตือน

ถุง​ลม​นิรภัย​ใช้​งานอยู่ (เบาะ​นั่งผู้โดยสาร):

ห้าม​ใช้​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ทางด้านหลัง​บน​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า​เมื่อ​เปิด​ใช้​งาน​ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​ผู้โดยสารไว้

ถุง​ลม​นิรภัย​ระงับ​การทำงาน (เบาะ​นั่งผู้โดยสาร):

ห้าม​ไม่ให้​ผู้โดยสาร​ที่​นั่ง​หัน​ไป​ทางด้านหน้า (ทั้ง​เด็ก​และผู้ใหญ่) นั่ง​บน​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า​เมื่อ​ปิด​ใช้​งาน​ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​ผู้โดยสารไว้

หาก​ไม่​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ที่​กล่าว​ไว้​ข้างต้น อาจ​ทำ​ให้​ได้รับ​อันตราย​ถึง​แก่​ชีวิต​หรือ​ได้รับ​บาดเจ็บ​ร้ายแรงได้

คำเตือน

ถ้า​รถ​มี​ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า แต่​ไม่​มีสวิตช์ PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch) ถุง​ลม​นิรภัย​จะ​เปิด​ทำงาน​อยู่เสมอ

บันทึก

เมื่อ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​อยู่ใน ตำแหน่งกุญแจ IIสัญลักษณ์เตือน สำหรับ​ถุง​ลม​นิรภัย​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​เป็นเวลาประมาณ 6 วินาที

จากนั้น ไฟ​แสดง​ใน​คอนโซล​หลังคา​จะ​สว่าง​ขึ้น​เพื่อ​แสดง​สถานะ​ที่​ถูกต้อง​ของ​ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​เบาะ​นั่ง​ผู้โดยสารด้านหน้า

P3-1246-Overheadconsol – Passenger Airbag Enabled

ไฟ​แสดง​จะ​แสดง​ว่า​ถุง​ลม​นิรภัย​ผู้โดยสาร​ถูกกระตุ้น

สัญลักษณ์​ใน​คอนโซล​หลังคา​จะ​แสดง​ให้​ทราบ​ว่า ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า​ทำงานอยู่ (ดู​ภาพประกอบ​ก่อนหน้า)

คำเตือน

ห้าม​ใช้​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ทางด้านหลัง​บน​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​ถ้า​เปิด​ใช้​งาน​ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​ผู้โดยสาร​ไว้ และสัญลักษณ์ ที่​คอนโซล​บริเวณ​หลังคา​ติด​สว่าง​ขึ้น​เพื่อ​แสดง​สถานะนี้ หาก​ไม่​ปฏิบัติ​ตาม​อาจ​ทำ​ให้​เด็ก​มี​อันตราย​ถึง​แก่​ชีวิตได้

P3-1246-Overheadconsol – Passenger airbag off

ไฟ​แสดง​จะ​แสดง​ว่า​ถุง​ลม​นิรภัย​ผู้โดยสาร​ถูก​ยกเลิก​การทำงาน

ข้อความ​และ​สัญลักษณ์​ใน​คอนโซล​หลังคา​จะ​แสดง​ให้​ทราบ​ว่า ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​เบาะ​นั่ง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า​ถูกยกเลิก (ดู​ภาพประกอบ​ก่อนนี้)

คำเตือน

ห้าม​ไม่ให้​ผู้โดยสาร​นั่ง​อยู่​บน​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า ถ้า​ข้อความ​ที่​คอนโซล​บริเวณ​หลังคา​ระบุ​ว่า​ถุง​ลม​นิรภัย​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงาน รวมถึงเมื่อ สัญลักษณ์เตือน สำหรับ​ถุง​ลม​นิรภัย​แสดง​ขึ้น​บน​แผง​หน้าปัดด้วย เนื่องจาก​แสดง​ว่า​มี​การ​ทำงาน​บกพร่อง​ที่ร้ายแรง โปรด​ไป​ที่​ศูนย์บริการ​โดยเร็วที่สุด วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

คำเตือน

หาก​ไม่​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ที่​กล่าว​ไว้​ข้างต้น อาจ​ทำ​ให้​ผู้โดยสาร​ได้รับ​อันตราย​ถึง​แก่​ชีวิตได้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่