ศึกษาคู่มือของคุณ

V60 Cross Country
2017 Late

11 ผลลัพธ์

ยาง - พิกัดความเร็ว

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ยาง​แต่​ละ​เส้น​จะ​สามารถ​รองรับ​ความเร็ว​สูงสุด​ได้​ระดับ​หนึ่ง โดย​ขึ้นอยู่​กับ​พิกัด​ความเร็ว​ของ​ยางนั้นๆ (Speed Symbol)

ยาง - ความ​ดันลม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ความ​ดัน​ลม​ยาง​ซึ่ง​วัด​ใน​หน่วย​บาร์​อาจ​แตกต่าง​กันออกไป

ยาง​สำหรับ​ฤดูหนาว

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ยาง​สำหรับ​ฤดู​หนาว​คือ​ยาง​ที่​ได้รับ​การ​พัฒนาขึ้น​ให้​เหมาะ​กับ​สภาพ​ถนน​ใน​ฤดูหนาว

ยาง - ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่​ได้รับ​การรับรอง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่​รับรอง​สำหรับ​เครื่องยนต์​แต่​ละ​ชนิด​สามารถ​ดู​ได้​ในตาราง

ยาง - ดัชนี​น้ำหนักบรรทุก

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ดัชนี​น้ำหนัก​บรรทุก​จะ​ระบุ​ความสามารถ​ใน​การ​รับ​น้ำหนัก​ของยาง

ยางรถ - การ​ดูแลรักษา

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

หน้าที่​ส่วน​หนึ่ง​ของ​ยาง​ก็​คือ การ​ยึด​เกาะ​กับ​ผิวถนน​, การ​ลด​การ​สั่นสะเทือน และ​การ​ป้องกัน​การ​สึก​หรอ​ของล้อ

การ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ทำ​การ​เตือน​โดย​ใช้​สัญลักษณ์​แสดง​บน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม เมื่อ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ของ​ยาง​เส้น​ใด​เส้น​หนึ่ง​ของ​รถ​ต่ำเกินไป

ยาง - ทิศ​ทางการหมุน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ยาง​ล้อ​ที่​มี​ดอก​ยาง​ที่​ได้รับ​การ​ออกแบบ​มา​เพื่อให้​หมุน​เพียง​ทิศทาง​เดียว​จะ​มี​การ​ทำ​เครื่องหมาย​ทิศทางการ​หมุน​ไว้​ด้วยลูกศร

การ​ตรวจสอบยาง (TM)*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ TM (Tyre Monitor) จะ​ตรวจจับ​ความเร็ว​ใน​การ​หมุน​ของ​ยาง​เพื่อ​ระบุ​ว่า​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ถูกต้องหรือไม่

ยาง - ขนาด

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ยาง​ของ​รถยนต์​จะ​มี​ขนาด​ที่​จำเพาะ​เจาะจง โปรด​ดู​ตัวอย่าง​ใน​ตาราง​ด้านล่างนี้

ยาง - ตัว​แสดง​การ​สึก​ของ​ดอกยาง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ตัว​แสดง​การ​สึก​ของ​ดอก​ยาง​จะ​แสดง​ความ​ลึก​ของ​ดอกยาง