ยางรถยนต์

การ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ทำ​การ​เตือน​โดย​ใช้​สัญลักษณ์​แสดง​บน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม เมื่อ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ของ​ยาง​เส้น​ใด​เส้น​หนึ่ง​ของ​รถ​ต่ำเกินไป

สำหรับ​บาง​ตลาด การ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​เป็น​อุปกรณ์​มาตรฐาน​ตาม​ข้อกำหนด​ตามกฎหมาย ระบบ​ไม่​เปลี่ยน​การ​บำรุงรักษา​ยางปกติ

P3 USA Icon TPMS

สัญลักษณ์​แสดงผล​ของ​ระบบ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่