ยางรถยนต์

ยาง - ความ​ดันลม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ความ​ดัน​ลม​ยาง​ซึ่ง​วัด​ใน​หน่วย​บาร์​อาจ​แตกต่าง​กันออกไป

ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง

ความ​ดัน​ยาง​จะต้อง​ตรวจสอบ​ทุกเดือน

  • ความ​ดัน​ยาง​สำหรับ​ขนาด​ยาง​ที่​แนะนำ​ของรถ
  • ความดัน ECO

    ความดัน ECO ทำ​ให้​ประหยัด​น้ำมัน​เชื้อเพลิงสูงขึ้น

ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ยาง​เมื่อ​ยาง​เย็นตัว "ยาง​เย็นตัว​" หมายความ​ว่า​ยาง​มี​อุณหภูมิ​เท่ากับ​อุณหภูมิแวดล้อม หลังจาก​ขับ​รถ​ไป​ได้​หลาย​กิโลเมตร ยาง​จะ​ร้อน​ขึ้น​และ​ความ​ดัน​ยาง​จะเพิ่มขึ้น

ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่​ต่ำ​เกินไป​จะ​ทำ​ให้​ความ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิงสูงขึ้น​, ลด​อายุ​การ​ใช้​งาน​ของ​ยาง และ​ทำ​ให้​ลักษณะ​การ​ขับ​ขี่​ของ​รถ​ด้อย​ประสิทธิภาพลง นอกจากนี้ การ​ขับ​รถ​ด้วย​ยาง​ที่​มี​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ต่ำ​เกิน​อาจ​ทำ​ให้​ยาง​ร้อน​จัด​และ​ชำรุด​เสียหายได้ ความ​ดัน​ลม​ยาง​มี​ผล​ต่อ​ความ​สะดวกสบาย​ใน​การเดินทาง​, เสียง​จาก​ถนน และ​ลักษณะ​การ​ขับขี่

บันทึก

ความ​ดัน​ลม​ยาง​จะ​ลดลง​เรื่อยๆ ตาม​เวลา ซึ่ง​เป็น​เรื่องปกติ นอกจากนี้​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ยัง​เปลี่ยนแปลง​ตาม​อุณหภูมิ​แวดล้อม​ด้วยเช่นกัน

ป้าย​ความ​ดัน​ลมยาง

P3-746 Dekal däcktryck

ป้าย​ความ​ดัน​ยาง​บน​เสา​ประตู​ด้านข้าง​ด้านคนขับ (ระหว่าง​โครง​รถ​และ​ประตูหลัง) แสดง​ความ​ดัน​ยาง​สำหรับ​ภาระ​และ​เงื่อนไข​ความเร็ว​ต่างๆ กัน สิ่ง​นี้​ได้​ระบุ​ไว้​ใน​ตาราง​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ด้วย โปรดดู ยาง - ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่​ได้รับ​การรับรอง

การ​ประหยัด​น้ำมันเชื้อเพลิง​, ความดัน ECO

เมื่อ​บรรทุก​น้ำหนักน้อย (ผู้โดยสาร​ไม่เกิน 3 คน) และ​ใช้​ความเร็ว​ไม่เกิน 160 กม./ชม.(100 ไมล์​ต่อชั่วโมง) จะ​สามารถ​เลือกใช้​ความดัน ECO เพื่อให้​ประหยัด​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ได้​มาก​ที่สุดได้ ถ้า​ต้องการ​ให้​มี​เสียง​รบกวน​น้อย​ที่สุด​และ​ต้องการ​ความ​นิ่ม​นวล​ใน​การ​เดินทาง​มาก​ที่สุด ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ความ​ดัน​เพื่อ​ความ​สะดวกสบาย​ที่​มี​ค่า​ต่ำ​กว่าแทน

(ดู ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่​ได้รับ​การ​รับรอง​ให้ใช้)


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่