ตัวควบคุม - ไฟหน้า/ไฟ​ส่องสว่าง

ไฟสูง/ไฟต่ำ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เมื่อ​ปุ่ม​ควบคุม​ไฟ​หน้า​อยู่​ที่ตำแหน่ง และ​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถยนต์​อยู่​ที่​ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ II หรือ​ในขณะ​ที่​เครื่องยนต์​ทำงาน​อยู่ ไฟ​ต่ำ​จะ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​สภาพ​แสง​ภายนอกต่ำ

P3-1220-S60/V60/V70/XC70/S80/S80L High/low beam headlights with AUTO position

สวิตช์​โยก​และ​ปุ่ม​สำหรับ​การ​ควบคุม​ไฟหน้า

ตำแหน่ง​ไฟ​กะพริบ​ไฟสูง
ตำแหน่ง​ลำ​ไฟสูง

ไฟต่ำ

เมื่อ​ปุ่ม​ควบคุม​อยู่​ในตำแหน่ง ไฟ​ต่ำ​จะ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​ใกล้​ค่ำ​หรือ​เมื่อ​แสง​สว่าง​ภายนอก​ลดน้อยลง นอกจากนั้น ไฟ​ต่ำ​จะ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​ที่​ปัด​น้ำฝน​กระจก​หน้า​หรือ​ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง​ทำงาน​ด้วยเช่นกัน

เมื่อ​ปุ่ม​ควบคุม​อยู่​ในตำแหน่ง ไฟ​ต่ำ​จะ​ติด​สว่าง​ตลอดเวลา​เมื่อ​เครื่องยนต์​ทำงาน หรือ​เมื่อ​สวิตช์​กุญแจ​อยู่​ในตำแหน่ง II

ไฟ​กะพริบ​ไฟสูง

ดัน​ก้าน​ควบคุม​เบาๆ ไป​ทาง​พวงมาลัย​ไป​ยัง​ตำแหน่ง​ไฟ​กะพริบ​ไฟสูง ไฟ​สูง​จะ​สว่าง​จนกระทั่ง​ปล่อย​ก้านควบคุม

ไฟสูง

จะ​สามารถ​สั่งงาน​ไฟ​สูง​ได้​เมื่อ​ปุ่ม​ควบคุม​อยู่​ในตำแหน่ง เมื่อ​เปิด​ไฟ​ต่ำไว้ หรือ เปิด/ปิด​ไฟ​สูง​โดย​เลื่อน​สวิตช์​โยก​เข้า​หา​พวงมาลัย​จน​สุด​แล้วปล่อย อีก​วิธี​หนึ่ง สามารถ​ปิด​ไฟ​สูง​โดย​การ​กด​ก้าน​ควบคุม​เบาๆ ไป​ทางพวงมาลัย

เมื่อ​เปิด​ไฟ​สูง สัญลักษณ์ จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

ไฟเสริม*

หาก​รถ​มี​ไฟ​เสริม​พิเศษ คนขับ​สามารถ​ใช้​ระบบเมนู MY CAR ใน​การ​เลือก​ว่า ควร​จะ​ปิด​การ​ทำงาน​ของ​ไฟ​เสริม​พิเศษ​เหล่านี้​หรือไม่ หรือเปิด/ปิด​พร้อม​กับ​ไฟสูงไฟ​เสริม​พิเศษ​ต้อง​เชื่อมต่อ​อยู่​กับ​ระบบ​ไฟฟ้า​โดยศูนย์บริการ Volvo ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้งจาก Volvo โปรดดู MY CAR


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่