เครื่องยนต์

รายละเอียด​ทาง​เทคนิค​ของเครื่องยนต์

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ข้อมูล​จำเพาะ​ของเครื่องยนต์ (เช่น กำลัง​ส่งออก เป็นต้น) สำหรับ​เครื่องยนต์​แต่​ละ​รุ่น​สามารถ​ดู​ได้​ในตาราง

บันทึก

มี​เฉพาะ​เครื่องยนต์​บาง​รุ่น​ที่​มี​จำหน่าย​ใน​บาง​ตลาดเท่านั้น

V60CCV60 Cross Country

เครื่องยนต์

รหัสเครื่องยนต์รหัสเครื่องยนต์​, หมายเลข​ส่วนประกอบ และ​หมายเลข​ประจำ​เครื่อง​สามารถ​ดู​ได้​ที่​เครื่องยนต์ โปรด​ดูที่ ชื่อแบบ

เอาต์พุต

(กิโลวัตต์/รอบ​ต่อนาที)

เอาต์พุต

(แรงม้า/รอบ​ต่อนาที)

แรงบิด

(นิว​ตันเมตร/รอบ​ต่อนาที)

จำนวน​กระบอกสูบ

ช่อง​กระบอกสูบ

(มม.)

ช่วงชัก

(มม.)

ปริมาตร​ช่วง​ชักลูกสูบ

(ลิตร)

อัตราส่วน​กำลังอัด

T5 / T5 AWD

B4204T11

180/5500

245/5500

350/1500-4800

4

82.0

93.2

1.969

10.8:1

D3

D4204T4

110/4250

150/4250

350/1500-2500

4

82.0

93.2

1.969

15.8:1

D4

D4204T14

140/4250

190/4250

400/1750-2500

4

82.0

93.2

1.969

15.8:1

D4 AWD

D5244T21

140/4000

190/4000

440/1500-2750

5

81.0

93.2

2.400

16.5:1


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่