การ​จดจำเสียง

การ​รับรู้​คำสั่งเสียง - โทรศัพท์มือถือ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ควบคุม​ด้วยเสียง สำหรับ​โทรศัพท์มือถือ​ที่​เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth® เพื่อ​โทร​หา​ผู้​ติดต่อ​หรือ​หมุน​หมายเลข เป็นต้น

ข้อความ​โต้ตอบ​ต่อไปนี้​เป็น​เพียง​ตัวอย่าง​เท่านั้น การ​ตอบสนอง​ของ​ระบบ​อาจ​แตกต่าง​ออกไป​ตามสถานการณ์

หมุนหมายเลข

ระบบ​เข้าใจหมายเลข 0 (ศูนย์) ถึง 9 (เก้า) ท่าน​สามารถ​ออก​เสียง​หมายเลข​เหล่านี้​ที​ละตัว​, เป็น​กลุ่ม​ของ​หมายเลข​หลาย​ตัว​ที​ละ​กลุ่ม หรือ​ออก​เสียง​หมายเลข​ทั้งหมด​ใน​คราว​เดียว​ก็ได้ ระบบ​ไม่​รับรู้​หมายเลข​ที่มากกว่า 9 (nine) เช่น ไม่​สามารถใช้ 10 (ten) หรือ 11 (eleven) ได้

ข้อความ​โต้ตอบ​ด้วย​คำสั่ง​เสียง​ต่อไปนี้​ใช้​สำหรับ​การ​หมุนหมายเลข

ผู้ใช้​เริ่ม​การ​ตอบ​โต้​โดย​พูดว่าDial number (หมุนหมายเลข)

ระบบ​ตอบ​กลับว่า : "Say the number (พูดหมายเลข)"

เริ่ม​พูด​ตัวเลข​ของ​หมายเลขโทรศัพท์ (ครั้ง​ละ​หนึ่ง​ตัว เช่น "Six-eight-seven (หก​-แปด​-เจ็ด)" เป็นต้น) ในโทรศัพท์

เมื่อ​เว้น​วรรค ระบบ​จะ​ทวน​กลุ่ม​ตัวเลข​ล่าสุด​ที่​ท่าน​ได้​พูดไป

ท่าน​จะต้อง​ออก​เสียง​ตัวเลขที่เหลือ เมื่อ​พูด​หมายเลข​โทรศัพท์​ครบ​ทั้ง​หมดแล้ว ให้​จบ​ด้วย​การ​พูดว่า "OK"

ระบบ​จะ​หมุน​หมายเลขนั้น

ท่าน​สามารถ​เปลี่ยน​หมายเลข​ได้​โดย​การ​พูดว่า "Correct" (ซึ่ง​จะ​ลบ​กลุ่ม​ตัวเลข​กลุ่ม​ล่าสุด​ที่​ท่านพูด) หรือ "Erase" (ซึ่ง​จะ​ลบ​หมายเลข​โทรศัพท์​ทั้งหมด​ที่​ท่าน​พูดไป) การ​พูดว่า "Repeat" จะ​เป็น​การ​สั่ง​ให้​ระบบ​ทวน​หมายเลข​ทั้งหมด​ที่​ท่าน​พูดไป

โทร​หา​ผู้ติดต่อ

ข้อความ​โต้ตอบ​ด้วย​คำสั่ง​เสียง​ต่อไปนี้​เป็น​การ​โทร​หา​ผู้​ติดต่อ​ใน​สมุดโทรศัพท์

ผู้ใช้​เริ่ม​การ​ตอบ​โต้​โดย​พูดว่าCall contact (โทร​หา​ผู้ติดต่อ)

ระบบ​ตอบ​กลับว่า : "Say the name (พูดชื่อ)"

ให้​ท่าน​พูด​ชื่อ​ของ​ผู้ติดต่อ

ถ้า​พบ​ผู้​ติดต่อ​เพียง​ราย​เดียว ระบบ​จะ​โทร​หา​ผู้​ติดต่อ​ราย​นั้น ถ้า​ไม่​เป็น​เช่นนั้น ระบบ​จะ​ให้​คำแนะนำ​เพื่อ​ค้นหา​ผู้​ติดต่อ​ที่​ถูกต้องต่อไป

ถ้า​ผู้​ติดต่อ​ราย​นั้น​มี​หมายเลข​อยู่​ใน​สมุด​โทรศัพท์​หลาย​หมายเลข ท่าน​สามารถ​พูดว่า "Mobile (โทรศัพท์มือถือ)" หรือ "Work (ที่ทำงาน)" หลังจาก​ชื่อ​เพื่อ​ช่วย​ระบบได้

คำสั่งอื่นๆ

คำสั่ง​เพิ่มเติม​สำหรับ​การ​ควบคุม​ด้วย​คำสั่ง​เสียง​สำหรับ​โทรศัพท์มือถือ​สามารถ​ดู​ได้​ใน​มุมมอง​ปกติสำหรับ MY CAR โดย​การกด OK/MENU จากนั้นเลือก SettingsVoice control settingsCommand listPhone commands


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่