TV

ข้อมูล​เกี่ยวกับ​รายการโทรทัศน์*ในปัจจุบัน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

กด INFOปุ่ม เพื่อ​แสดง​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​โปรแกรม​ปัจจุบัน โปรแกรม​ต่อไป​พร้อม​เวลา​เริ่มรายการ

กดปุ่ม INFO อีก​ครั้ง​เพื่อ​แสดง​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​โปรแกรม​ในปัจจุบัน ใน​บาง​กรณี อาจ​มี​ข้อมูล​เพิ่มเติม เช่น เวลา​เริ่มต้น​และ​เวลา​สิ้นสุด รวมถึง​คำอธิบาย​สั้นๆ ของ​โปรแกรม​ใน​ปัจจุบันด้วย

เมื่อ​ต้องการ​กลับไป​ที่​ภาพ​โทรทัศน์ ให้​รอ​สักครู่​หนึ่ง หรือกด EXIT


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่