วิทยุ

การ​อัพเดต​ความถี่​วิทยุ​โดยอัตโนมัติ (AF)

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชั่น​นี้​จะ​เลือก​ความถี่​ที่​ดี​ที่สุด​สำหรับ​สถานี​วิทยุ​ที่ตั้ง​ไว้​โดย​อัตโนมัติ และ​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​สำหรับวิทยุ FM

ใน​การ​ค้นหา​ความถี่​ที่​ดี​ที่สุด ฟังก์ชั่น​นี้อาจ (ใน​บางกรณี) ต้อง​ค้นหา​ตลอด​ช่วง​ความ​ยาวคลื่น FM

ถ้า​สถานี​วิทยุ​ที่ตั้ง​ไว้​ได้รับ​การ​บันทึกเป็นค่า​ที่ตั้ง​ไว้ล่วงหน้า ฟังก์ชั่น​จะ​ไม่​เปลี่ยน​ความถี่​ถึงแม้ว่า​จะ​สั่งงาน​การ​อัพเดต​ความถี่​วิทยุ​โดย​อัตโนมัติ​ไว้​ก็ตาม

ใน​การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​การ​อัพเดต​ความถี่วิทยุ:

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับแหล่งข้อมูล FM ให้กด OK/MENU

เลือก Alternative frequency


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่