วิทยุ

การ​ปรับคลื่นวิทยุ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ท่าน​สามารถ​ตั้ง​การ​ปรับ​หา​คลื่นวิทยุ​ให้​ทำงาน​ใน​แบบ​อัตโนมัติ​หรือ​แบบ​แมน​นวล​ก็ได้

สำหรับการ​ปรับ​หา​คลื่นวิทยุ​โดยอัตโนมัติ จะ​มี​การรวบรวมรายการ​สถานีวิทยุ โดย​อัตโนมัติ​จาก​สัญญาณ​ความถี่​ที่​วิทยุ​ได้รับ​ในขณะนั้น

การ​ปรับ​หา​คลื่นวิทยุ​สามารถ​ทำงาน​ได้​ทั้ง​ใน​แบบ​อัตโนมัติ​และ​แบบ​แมนนวล

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับแหล่งข้อมูล FM ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Tune station by

หมุน TUNE ไปยัง Station list หรือ Manual tuning แล้ว​เลือก​โดย​การใช้ OK/MENU

บันทึก

คลื่นสัญญาณ​ที่​ชัดเจน​ขึ้นอยู่​กับ​ทั้ง​ความ​แรง​ของ​สัญญาณ​และ​คุณภาพสัญญาณ การ​รับ​สัญญาณ​อาจ​ถูก​รบกวน​ด้วย​ปัจจัย​หลาย​อย่าง เช่น อาคาร​สูง หรือ​อยู่​ห่างไกล​จาก​เครื่องส่ง​สัญญาณ​มากเกินไป ระดับ​ความ​ครอบคลุม​ของ​สัญญาณ​อาจจะ​แตกต่าง​กัน​ไป​ตาม​สถานที่​ที่​ท่าน​อยู่​ใน​ประเทศ​นั้นๆ ด้วย


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่